Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2017

Speerpunten Partijprogramma Lijst Babijn (2014 - 2018)

 

Lijst Babijn

Speerpunten Partijprogramma 2014 – 2018

                            
1.       Kritisch meekijken en zoeken naar de meest optimale besteding van gemeenschapsgelden.
2.       Streven naar optimale samenwerking met andere gemeenten (ook grensoverschrijdend), het Water-schap en ook met andere partijen om het ‘Algemeen Belang’ zo goed mogelijk te dienen.
3.       Blijven luisteren naar en opkomen voor onze inwoners.
4.       Streven naar een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat.
5.       Niet meewerken aan ontpolderplannen, aan het plaatsen van nog meer windturbines en aan het aanleggen van nog meer fantasiedijken en elementen van de Staats-Spaanse linies. Er voor zorgen dat de natuur toegankelijk is voor de mensen, dus geen volledige afsluiting van dijken en duinen.
6.       Zorgen voor een socialere gemeente Sluis door: o.a. een betere toegankelijkheid in de openbare ruimte voor mensen met een functiebeperking na te streven en het gratis openbaar vervoer voor senioren te handhaven. 
7.       Het op orde brengen van wegen, riolering, verlichting en openbaar groen, dus stoppen met de kaalslag!
8.       De gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden.
9.       Betaalbaar en voor iedereen bereikbaar openbaar vervoer realiseren. Zorgen voor behoud van het huidige aantal afvaarten van het Fiets-Voetveer.
10.    Veiligheid en rechtsorde optimaliseren.
 
N.B. Besluiten worden bij ‘Lijst Babijn’ genomen op basis van feitelijk onderbouwde argumenten en niet op basis van emoties.