Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2017

Kandidaten - de Koeijer, RincoK.J. de Koeijer, Rinco

Akkerbouwer te Aardenburg

Isabelladijk 1
4527 PL Aardenburg
Tel.: 0117-452074
E-mail: Rinco@agroweb.nl


Aandachtspunten
Ruimte, ruimtelijke ordening, natuur, landschap, milieu, water, integriteit.

Politieke motivatie o.a.
Door constructief kritisch deel te nemen aan bestuur, de kwaliteit van bestuur versterken en het democratisch gehalte van bestuur te versterken. Het hoofddoel is om op die manier democratie als geheel beter te laten functioneren het nevendoel is de gemeente Sluis goed te besturen. Door op een integere wijze deel te nemen aan democratisch bestuur de integriteit van het bestuur bevorderen ten voordele van de gemeente Sluis en ten voordele van de democratie als systeem in zijn algemeenheid.
 
Liefhebberijen
Nieuws en achtergronden bij het nieuws, verder van alles een beetje, van niets veel.

Vroegere activiteiten o.a.
·          Studie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, tijdens studie Voorzitter Studievereniging Arvense te Wageningen
·          Tijdens militaire Dienst, Voorzitter van de Vakbond VVDM te Utrecht
·          Als landbouwkundig onderzoeker werkzaam voor diverse onderzoeksprojecten aan de Landbouw universiteit Wageningen University of Nottingham (UK) en ICRISAT het International Crops Research Institute for the Semi Arid Tropcis in India)
·          Voorzitter landbouworganisatie ZLTO Agrarisch West Zeeuwsch Vlaanderen
·          Lid gebiedscommissie West Zeeuwsch Vlaanderen
 
Huidige activiteiten o.a.                                                                                           
·        Als akkerbouwer werkzaam op het eigen bedrijf in de functie van baas en knecht tegelijkertijd
·        Bestuurslid landbouworganisatie ZLTO Agrarisch West Zeeuwsch Vlaanderen
·        Lid van college van kerkrentmeesters PKN Aardenburg
·        Lid van de Ledenraad van landbouwcoöperatie CZAV
·        Lid van de klankbordgroep kennis van de CZAV
 
Zwakke punten
lidmaatschap gebiedscommissie tot 2008
 
Sterke punten
Beëindiging lidmaatschap gebiedscommissie in 2008
 
Speerpunten
Erkennen van gemaakte fouten in het gebiedsgericht beleid (onteigening Waterdunen).Werken aan herstel van geloofwaardigheid van de gebiedscommissie, of als dat niet mogelijk is, de Gemeentelijke deelname aan gebiedscommissie beëindigen.
Werken aan herstel van de verhoudingen tussen de gemeente Sluis en gedupeerden van het gebiedsgericht beleid voor zover dit beleid kan worden aangeduid als wanbeleid.
Voorlopig geen nieuwe natuur. Eerst zorg dragen voor een goede maatschappelijke en landschappelijke inpassing van bestaande ‘nieuwe’ natuur in het buitengebied.