Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

UMTS (16-12-2004) TV uitzending ZEMBLA.

Zembla over gevaren mobiel bellen

Donderdag 16 december, 21.10 uur op Ned 3

'Ziek van mobiel bellen'

'UMTS-antennes uit als straling schadelijk is'
>> klik voor nieuws uit Zembla

Volgens de Wageningse neurobioloog Hugo Schooneveld hebben ruim 150.000 Nederlanders last van de elektromagnetische straling die wordt voortgebracht door mobiele telefonie. Hun klachten: duizelingen, vermoeidheid en een algemeen gevoel van onbehagen. Zij zijn overigens niet de enigen die zich storen aan het woud van antennes waarmee voor een dekkend mobiel netwerk wordt gezorgd. Door het hele land zijn er mensen die zich zorgen maken over de gezondheidseffecten van straling door GSM en UMTS. Zembla besteedt er aandacht aan in de documentaire 'Ziek van mobiel bellen'.

Verontruste burgers die op verzoek metingen verrichten bij mensen die klagen over de de straling van mobiel telefoonverkeer weten het zeker: 'De straling van mobiele antennes is veel te hoog'. Zij hebben zich verenigd in groepen als StopUMTS en Stichting Milieuziektes en stellen op voorlichtingsavonden door het hele land dat de straling van mobieltjes ongezond is. De Nederlandse regering stelt zich op het standpunt dat de meetwaarde van de straling binnen de richtlijnen valt die volgens de Europese Unie als onschadelijk worden beschouwd. Groot was dan ook de verbazing toen vorig jaar (uit een TNO-studie naar de gezondheidseffecten van GSM- en UMTS-straling) bleek dat er bij UMTS-straling een verandering in het welbevinden van mensen optrad.

Uitrol
Zowel de Gezondheidsraad als TNO wilden een aanvullend onderzoek om erachter te komen in hoeverre de UMTS-straling schadelijk is voor de volksgezondheid. De overheid stelde daarentegen dat het onderzoek eerst opnieuw gedaan moest worden voordat er sprake kan zijn van een aanvullende studie of beleidsmaatregelen. Met dit zogenaamde replicatieonderzoek is men inmiddels wel in Zwitserland begonnen. Op zijn vroegst is dit onderzoek eind 2005 afgerond. Tot die tijd gaat de 'uitrol' van het UMTS-netwerk in ieder geval door.

Bezorgdheid
Ondertussen neemt de onrust over mobiele straling alleen maar toe. Wekelijks zijn er voorlichtingsavonden waarbij bewoners hun bezorgdheid uiten over de masten die op hun daken geplaatst worden. Woningcorporatie De Alliantie, met 60.000 woningen de op één na grootste van het land, wacht nieuwe onderzoeken niet af. Daar is inmiddels besloten geen antennes meer toe te staan zolang onduidelijk is of UMTS veilig is.

Samenstelling en regie: Martin Maat
Research: Wouter Laumans
Eindredactie: Kees Driehuis