Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) per 01-01-2007.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) komt in de plaats van A.W.B.Z. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 

 

 

Dit houdt ook in dat per 1 januari 2007 de verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn bij de Gemeenten komt te liggen.

 

Reden: Voorzien wordt dat huidige bijdrage A.W.B.Z. in de toekomst van 13% naar 25% zal groeien en daarmee onbetaalbaar wordt.

 

U moet deze gehele operatie zien als een bezuiniging door de overheid, welke ten koste zal gaan van het zorgniveau.

 

 

 

Civil Society is een mooie uitdrukking die staat voor zelfredzaamheid van de burgers, m.a.w. steun op Uw kinderen en burenhulp. Kunt U daar niet op rekenen, dan heeft U pech.

 

Nog een voorbeeld: Tafeltje Dekje (maaltijden aan huis) als men dit d.m.v. marktwerking gaat uitbesteden levert dat voor de grote kernen geen probleem op, echter het buitengebied zal als onrendabel worden bestempeld. De vraag rijst dan, springt de Gemeente in dat geval dan bij en kan de Gemeente zich dat überhaupt veroorloven? Men zal dus keuzes moeten maken en de ouderen en zwakkeren zullen wederom het gelag gaan betalen.

 

Ouderenzorg: Stel dat een Gemeente uit kostenoverweging gaat kiezen voor een onderhoudscontract met een schoonmaakbedrijf. Gevolg: men blijft verstoken van gespecialiseerde hulp, die o zo belangrijk is.

 

 

 

In de PZC konden we lezen dat ouderen binnen de Zeeuws-Vlaamse Gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis nu reeds minder gebruik maken van deze voor hun in het leven geroepen voorzieningen. Men heeft de indruk dat de fors stijgende en al gestegen kosten, lees eigen bijdragen, hierin een belangrijke rol zouden kunnen spelen. Om deze voor de hand liggende conclusie te laten bevestigen zal men dit extern laten onderzoeken. Daar is wel geld voor.

 

 

Ik roep iedereen in Den Haag op, om de door hen vaak in de mond genomen “normen en waarden”, zelf ook te respecteren en toe te passen.