Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Stookregeling. (01-01-2006) Verbranden van afval buiten inrichtingen 2006.

Verbranden van afval buiten inrichtingen


De Zeeuwse gemeenten hebben overeenstemming bereikt over een eenduidig ontheffingenbeleid voor het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen, de zogenaamde stookregeling.

Binnen dit beleid worden vier vormen van afvalverbranding onderscheiden, waarvoor door de gemeentebesturen in de Zeeland een ontheffing onder voorschriften wordt verleend:

  • het houden van kamp- en vreugdevuren ten behoeve van bijzondere evenementen, feestelijkheden met een algemeen karakter en op locaties waar scoutingactiviteiten plaatsvinden;
  • het verbranden van takken en snoeihout buiten bebouwde kommen en beperkt tot de periode 1 januari tot 1 mei;
  • het verbranden van slootmaaisel buiten bebouwde kommen en beperkt tot de periode 1 september tot 1 maart;
  • verbranding in geval van calamiteiten, bij besmettelijke (vrucht)boomziektes en misoogsten (vooral aan de orde bij de vlasteelt), waarbij verbranding het meest aangewezen middel is.

Het bovenstaande geldt met ingang van 1 januari 2006 ook in de gemeente Sluis. Voor het aanvragen van de ontheffing heeft de gemeente een formulier beschikbaar. Dit formulier staat op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Het formulier kan ook worden opgevraagd bij de afdeling Vergunningen, mevrouw H.M. Hamelink, tel. 0117 – 457 226.