Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2018

Speerpunten Partijprogramma Lijst Babijn (2018 - 2022)

SAMEN MET

 LIJST  BABIJNSpeerpunten Partijprogramma 2018 – 2022

1.   Veiligheid.
2.   Blijven luisteren naar en opkomen voor onze inwoners.

3.   Kritisch meekijken en zoeken naar de meest optimale besteding van gemeenschapsgelden.
4.   Verbeteren vestigings- en verblijfsklimaat voor ondernemers en inwoners.
5.   Wij streven ernaar om in alle kernen woningbouw mogelijk te maken.
6.   Geen ontpoldering, geen windturbines, geen fantasiedijken en Staats-Spaanse linies.
7.   Er voor zorgen dat de natuur toegankelijk is voor mensen.
8.   Inzetten op een blijvend sociaal Sluis.
9.   Het op orde brengen van wegen, riolering, verlichting en openbaar groen (stoppen met kaalslag!).   
10. Behoud volwaardig Voortgezet Onderwijs.
11. Behoud serviceniveau (afvaarten) Fiets-Voetveer.
12. Samenwerking met andere gemeenten (ook 
      grensoverschrijdend) en het Waterschap intensiveren.
13. Actief jongeren en ouderenbeleid.
14. Geen coffeeshops toestaan binnen onze gemeente 
      en overlast bestrijden.
15. Gemeentelasten zo laag mogelijk houden. 
 
 
N.B. Besluiten worden bij ‘Lijst Babijn’ genomen op basis van feitelijk onderbouwde argumenten en niet op basis van emoties.