Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Algemeen

STARTDOCUMENT NIEUWE GEMEENTE SLUIS.

Coalitieakkoord Sluis: SLUIS:BETROUWBAAR BESTUUR(D) IN BALANS. (07-12-2006)

'Rood voor Groen' regeling. (15-01-2007) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Waterdunen. (01-11-2006) Lezing op uitnodiging van de Partij voor Zeeland.

Partij voor Zeeland: Verkiezingsprogramma 2007 - 2011.

Kandidatenlijst Partij voor Zeeland (PvZ) verkiezingen Provinciale Staten op 7 maart 2007.

Advies Veiligheid tegen overstromen. (Adviescommissie Water).

Uitspraak ontpolderen gevraagd. (10-02-2007) PZC.

Inspreekreactie Omroep Zeeland. (01-03-2007) Vragen aan Gedeputeerde Poppelaars, lijsttrekker van het CDA m.b.t. ontpolderen.

Inspreekreactie Omroep Zeeland (21-02-2007) Vragen aan Lijsttrekker SP m.b.t. drugsbeleid.

Inspreekreactie 'Zegt U het maar' (Omroep Zeeland) (20-11-2006) Centrale Huisvesting/Vernieuwbouw Gemeente Sluis.

Inspreekreactie van ondergetekende tijdens het radioprogramma 'Zegt U het maar' (Omroep Zeeland) (13-11-2006)

Inspreekreactie m.b.t. Waterdunen tijdens Besluitvormende Raadsvergadering van 12 oktober 2006.

Ontpoldering.

Ontpolderen. (22-07-2004) Door de Raad van de Gemeente Sluis aangenomen motie tegen ontpoldering.

In antwoord op vragen van "De Sincfalbode".

In antwoord op vragen van "Op Bresjes". (20-02-2006)

Vernieuwbouw Gemeentehuis: Planvoorstel FUNDEX (inclusief parkeervoorziening). / Ter herinnering rondgestuurd (12-04-2006).

Vernieuwbouw Gemeentehuis kan stuk goedkoper. (PZC 13-04-2006).

Vernieuwbouw Gemeentehuis (10-03-2006). Brief aan de "nieuwe" Raad van de Gemeente Sluis.

Voedselbanken.

Waarom de Lijst Babijn denkt dat het beter kan! (PERSBERICHT 28-02-2006)

Bijlage Emergya Wind Technologies B.V. (28-02-2006)

Wat is een artikel 12 Gemeente?

Babijn zet lijst voort ondanks nederlaag. (PZC d.d. 11-03-2006)

Meldpunt Drugsoverlast 0800 - 022 50 85

Afval omgezet in dieselolie. (December 2005) (Duitstalig)

A.P.V. naburige Kustgemeenten inzake honden en strand.

Bellen op de fiets moet "handsfree". (27-09-2005)

Beursgoeroe R. Kamer voorziet mondiale recessie. (25-11-2005)

Damse Vaart open voor boten (PZC 21-10-2005)

Drugs en verkeer. (1999)

Drugs/"Gedoogbeleid" (08-04-2004) Hartverscheurende brief van getroffen moeder.

Drugs: De coffeeshops moeten dicht. (2006) (Bron: NRC Handelsblad)

Drugs: Growshop vaak spil in wieteconomie (PZC 11-06-2005)

"Duurzaam Veilig": aantal verkeersdoden stijgt (PZC 22-09-2005).

Electronische Identiteitskaart (01-02-2005)

Energie uit Biomassa. Puur Natuur?

Fijnstof. (De zeven grote vergissingen)

GIFGASDUMP. (Risico m.b.t. Windmolenparken Knokke)

Windmolens (2002) Provincie Zeeland legde klacht neer i.v.m. veiligheid scheepvaart.

Windmolenpark kost alleen geld. (PZC 05-08-2005)

Globale opwarming? (08-01-2006) Koudegolf in Azië houdt aan.

Globale opwarming? (08-03-2005) Publicatie K.N.M.I..

Globale opwarming? (24-01-2006) IJzige koude waart door Europa.

Globale opwarming? (Warme golfstroom verzwakt) Bron K.N.M.I..

Gratis telefoneren via internet.

GSM/UMTS en Grondwet.

Honden en strand buitenland.

Hondenoverlast (voorstel Gemeenteraadsfractie Den Haag).

Hondenoverlast Gemeente Sluis. (2006)

Hondenoverlast. (Venlo schoon).

Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) per 01-01-2007.

Kernenergie (13-09-2003) Bron: TROUW.

Milieu. (Feiten en Fictie)

Minister Zalm waarschuwt voor diepe economische crisis. (20-01-2006)

Nieuwe Zorgstelsel (01-01-2006) Veelgestelde vragen.

Onthaalparkings. (PZC 28-10-2005)

Op het matje geroepen bij de Burgemeester (06-09-2004) Dualisme ontmoedigd door Gemeente Sluis.

Operatie "Switch Back" / Tweede Wereldoorlog / Geschiedenis Damse Vaart.

Politieke partij Spirit (Brugge) wil bevaarbare verbinding tussen Brugge en Sluis. (21-10-2005)

"Sluis aan Zee": De geschiedenis van "Het Zwingeulproject", nu genaamd "Sluis aan Zee".

Stellingen Gratis Openbaar Vervoer (01-02-2005) Ex Staatssecretaris Dhr. M. van Hulten.

Stookregeling. (01-01-2006) Verbranden van afval buiten inrichtingen 2006.

Superbelegger Soros voorspelt recessie VS. (09-01-2006)

't Zeeuws-Vlaams Volkslied.

PERSBERICHT: GEMEENTERAAD MINDER RAADSLEDEN EN GELDELIJKE FRACTIEONDERSTEUNING PER 2010 ( MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES).

Technische bijlage Biobrandstof.

Traumahelikopter Brugge: M.U.G. (Mobiele Urgentie Groep).

Tsjernobyl (1986) de gevolgen: o.a. Nieuwe Stralingsnormen voedsel.

UMTS (16-12-2004) TV uitzending ZEMBLA.

UMTS (december 2005). (Dit stuk werd mij toegezonden.)

UMTS (Uitkomst diverse onderzoeken).

Veerverbinding Vlissingen-Breskens (evaluatie mei 2004-mei 2005).

Veiligheid Dijken. (Wat zijn zwakke schakels?)

Wat is Hondsdolheid?

Windmolens: minder OZB door windmolen bij huis. (29-08-2005) Bron Teletekst.

Windmolens: Wethouder L.H. Wille (PvdA) "bestelde" extra molens bij de Provincie Zeeland. (09-06-2004)

Windturbines: De Pro's en de Contra's.

Zorgsteunpunten in de kleine kernen van de Gemeente Sluis. I.v.m. invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) per 01-07-2006.