Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Hondenoverlast (voorstel Gemeenteraadsfractie Den Haag).

Voorstel Fractie / Gemeente Den Haag

 
Als de honden hun gevoeg in de goot van de straat doen, of op een uitlaatplek moeten de eigenaars de achtergelaten hondendrol opruimen. Op meerdere plaatsen zijn er speciale bakken voorzien waar je het zakje met inhoud kan deponeren, anders heeft men thuis wel een vuilbak.

Nu zijn er overal hondendrollen aan te treffen ook waar er speciale bakken voorzien zijn. Meerdere hondeneigenaars hebben het schijt aan het opruimen en ook aan hun medemens. Bij hete temperaturen zijn er straten die letterlijk naar stront stinken, waarbij je je in de Middeleeuwen waant toen alle levende wezens incluis de mens hun vuiligheid in de goot achterlieten.

Het is nu al meer dan tien jaar dat hondendrollen op de straat, de stoep, speelplekken de ergernis nummer 1 is.
Hoe komt dat de zittende meerderheid van VVD. CDA, en PvdA zulk een klein probleem niet uit de wereld krijgen er pas schot in de zaak komt door een burgerinitiatief? Door maar steeds om de pot heen te draaien en geen maatregelen te durven nemen. Zijn deze landelijke partijen die de dienst in onze stad uitmaken bang voor hun kiezers?

Naast voldoende uitlaatplekken en bakken om de hondendrollen achter te laten moet er nu maar eens consequent en hard tegen opgetreden worden. Als politiekers, bestuurders krijgen wij niet eens de stront van de
straat en van de speelplekken van onze kinderen. Het niet kunnen oplossen van dit probleempje getuigd van de kwaliteiten van de huidige bestuurders.

De fractie stelt voor een nul tolerantie in te leiden voor het niet
opruimen van geproduceerd afval in kader van milieuvervuiling. Een hoge administratieve boete van 250 euro voor de eerste maal en vanaf de tweede maal 500 euro. Eens kijken hoe snel dan het probleem uit de wereld zal zijn.

De eigenaars mogen in plaats van die hoge boete te betalen tegen inlossing van 5 euro per uur hondendrollen van de straten, pleinen en speelplekken ruimen indien zij hiervoor zouden kiezen in plaats van de boete of in het geval dat zij geen voldoende geld hebben om de boete te betalen, wegens geen werk en dergelijke.

Alvorens de nultolerantie ingevoerd wordt moet er een ruime
voorlichtingscampagne aan vooraf gaan met een simpele boodschap: dat het nu gedaan is. Er kan overwogen worden de eerste maal een waarschuwing te geven die geregistreerd wordt met bij een tweede overtreding meteen 500 euro boete

De opbrengst van de boetes worden besteed aan meer afvalbakken, meer uitlaatplekken en vermindering van de hondenbelasting. Verder moeten de inspecteurs openbare orde hierop toezien. De politie kan ingeschakeld worden in de eerste maanden van de campagne.

Uit deze problematiek blijkt eens temeer dat de mens steeds minder geneigd is tot het sociale en het helaas afgedwongen moet worden. Politieke partijen zijn hiervan klaarblijkelijk nog niet van doordrongen. Zachte heelmeesters creëren letterlijk stinkende wonden, in dit geval al jaren.