Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Duurzaam Veilig": aantal verkeersdoden stijgt. (PZC 22-09-2005)

Zeeuwse ongevallencijfers lopen niet in de pas met de landelijke
Aantal verkeersdoden stijgt

door Ernst Jan Rozendaal

DEN HAAG - Het aantal verkeersslachtoffers in Zeeland lijkt hoger uit te vallen dan vorig jaar. Dat blijkt op het moment dat ministerie van Verkeer en Waterstaat overweegt de doelstellingen voor 2010 en 2020 naar beneden bijstellen.

In Zeeland waren vorig jaar om deze tijd 13 dodelijke verkeersslachtoffers geteld, nu zijn het er al 19. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) verwacht op basis daarvan dat het aantal dodelijke slachtoffers aan het eind van het jaar op 29 uitkomt, tegenover 23 vorig jaar.

Secretaris H. Rhebergen van het ROVZ waarschuwt voor overhaaste conclusies. Omdat het in Zeeland om relatief geringe aantallen gaat, fluctueert het ongevallencijfer enorm als alleen van dodelijke slachtoffers wordt uitgegaan. Daarom worden de ziekenhuisopnamen meegerekend. Vorig jaar waren dat er in Zeeland 319. Het ROVZ heeft geen inzicht in de huidige tussenstand van de ziekenhuisopnamen.

Het Rijk gaat uit van een landelijk aantal van 900 verkeersdoden en 17.000 ziekenhuisgewonden in 2010 en 640 doden en 13.500 ziekenhuisgewonden in 2020. Vorig jaar werden 881 verkeersdoden geteld. Als ook in 2005 het ongevallencijfer meevalt, schrijft het ministerie nu in zijn begroting, worden de prognoses voor 2010 en 2020 bijgesteld.

De Zeeuwse situatie lijkt daar haaks op te staan, maar volgens Rhebergen is dat niet het geval. In Zeeland is de norm voor 2010 al naar beneden bijgesteld. Uitgaande van de landelijke norm zou hier in 2010 een totaal van 368 doden en ziekenhuisgewonden acceptabel zijn. De Zeeuwse norm ligt op 321, waarvan niet meer dan 24 dodelijke slachtoffers.

Toevalstreffer

Rhebergen noemt de kans dat het landelijke ongevallencijfer in 2004 een toevalstreffer was redelijk groot. Hij moet daarom nog zien of de doelstelling inderdaad naar beneden wordt bijgesteld.

Gedeputeerde A. Poppelaars (CDA, verkeer) betreurt het dat de Zeeuwse ongevallencijfers dit jaar wat uit de pas lopen. Hij wijst erop dat over meerdere jaren gezien de trend gunstig blijft. Er is geen reden de Zeeuwse norm bij te stellen, ook niet wanneer het Rijk daar volgend jaar toe zou besluiten. „De Zeeuwse doelstelling is al zo scherp als hij kan zijn.“