Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Hondenoverlast. (Venlo schoon).

Venlo Schoon - Hondenoverlast

 

 

 

Hondenpoep is in veel gemeenten ergernis nummer 1. Om de overlast van hondenpoep zo veel mogelijk te beperken is de gemeente Venlo actief op een aantal gebieden: zorgen dat de honden zoveel mogelijk hun behoefte doen op speciaal daarvoor aangelegde plaatsen, het geven van informatie aan de hondenbezitter door middel van folders, de handhaving en tot slot de meting van de overlast om zodoende tot oplossingen te kunnen komen. De volgende onderwerpen vertellen u meer hierover:

 

Hondenpaden
Handhaving overlast hondenpoep
Meten overlast hondenpoep

 Hondenpaden

 

Om de overlast door hondenpoep te verminderen zijn in de gemeente Venlo ongeveer 130 hondenpaden aangelegd. Hiervan liggen er zo’n 60 in Venlo, 50 in Blerick, 17 in Tegelen en 4 in Belfeld. 

 

Op de hondenpaden mogen de honden hun behoefte doen. Het baasje hoeft de uitwerpselen hier niet op te ruimen. De paden worden 1 x per twee weken schoongeveegd door de gemeente.

 

De overlast door hondenpoep is sinds de aanleg van de hondenpaden duidelijk minder geworden.

 

Er zijn drie folders over hondenpaden beschikbaar. Een gaat over de hondenpaden in Venlo (klik hier om de folder te bekijken), de tweede gaat over de hondenpaden in Blerick (klik hier) en de laatste betreft de hondenpaden in Tegelen/Belfeld (klik hier). De folders zijn ook op te vragen bij het Servicepunt Stadsbeheer (0800-3762345).

  

 

Handhaving overlast hondenpoep

 

In de gehele gemeente Venlo wonen zo’n 5200 honden. Naast de vreugde die ze hun baasjes geven, produceren deze honden vele kilo’s hondenpoep. Veel mensen ergeren zich aan poep op speelvelden, trottoirs, boomspiegels en in plantsoenen. Hondenpoep is in Venlo, net als in veel gemeenten in Nederland, probleem nummer 1.

 

Om de overlast door hondenpoep te beperken zijn verspreid over de stad hondenpaden aangelegd. Wanneer de hondenbezitters geen gebruik maken van deze hondenpaden dan zijn zij wl verplicht om de poep op te ruimen. Zakjes kunnen, goed dichtgebonden, in een afvalbak worden gedeponeerd. Veel hondenbezitters maken gebruik van de hondenpaden of ruimen de poep op. Dit heeft de vervuiling al flink beperkt. Een gedeelte van de hondenbezitters laat hun hond echter nog steeds uit op plekken waar dit niet mag of ruimt de poep niet op.

 

Als de poep niet wordt opgeruimd, dan is de hondenbezitter in overtreding. Sinds oktober 2004 wordt streng gehandhaafd. Controles vinden vooral plaats bij probleemlocaties en op tijdstippen dat veel honden worden uitgelaten. In de eerste zeven maanden zijn inmiddels 107 boetes uitgeschreven. Een boete voor het verkeerd uitlaten van de hond bedraagt € 30,-.

 

Overlast door hondenpoep kunt u melden bij het Servicepunt Stadsbeheer (tel. 0800-3762345). Geef daarbij exact aan om welke locatie(s) het gaat. Bij het servicepunt kunt u natuurlijk ook gegevens over de vervuiler(s) kwijt – bijvoorbeeld naam, adres of uitlaattijdstip.

 
 

 

Meten overlast hondenpoep

 

De overlast door hondenpoep wordt reeds jaren gemeten via de stadspeilingen. Omdat de stadspeilingen vooral op gevoel zijn gebaseerd is in 2004 gestart met het in kaart brengen van de feitelijke overlastlocaties (hotspots) en het meten van de vervuiling op deze locaties (drollen tellen).

 

Het in kaart brengen van de hotspots en het regelmatig tellen van de hoeveelheid drollen heeft een aantal doelen. In de eerste plaats wordt gekeken hoe groot de feitelijke overlast is in bepaalde gebieden. Verder wordt aan de hand van de gegevens in de overlastgebieden gericht extra handhaving ingezet. En tenslotte zal door de metingen beoordeeld worden of de uitgevoerde maatregelen hebben geleid tot minder overlast of dat verdere maatregelen nodig zijn.