Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Hondenoverlast Gemeente Sluis. (2006)

Gemeente Sluis 

Week 5 - 2006
Algemeen nieuws

Overlast door loslopende honden en hondenpoep

De gemeente ontvangt geregeld klachten over overlast door honden. Ze lopen los door het dorp, doen hun behoefte op het trottoir, in de tuin van anderen of op speelveldjes en hun baasjes ruimen de poep niet op. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Sluis staan regels voor het aanlijnen van honden en het opruimen van hondenpoep. De gemeente vraagt wederom aandacht hiervoor, om overlast te voorkomen.

Aanlijnen
Honden moeten binnen de bebouwde kom en op kinderspeelplaatsen worden aangelijnd. Buiten de bebouwde kom mogen honden loslopen, mits ze een halsband of ander identificatiemerk dragen met de gegevens van de eigenaar. Het strand vormt op dit laatste een uitzondering: van 1 mei tot 1 oktober moeten honden er van 10.00 tot 18.00 uur aan de riem lopen.

Opruimen hondenuitwerpselen
De eigenaar of houder van een hond is verplicht om hondenpoep binnen de bebouwde kom (op de weg, in een park, plantsoen en andere publiek toegankelijke plaatsen), op kinderspeelplaatsen en buiten de bebouwde kom op het strand en op voet -en fietspaden, direct op te ruimen.

Iedereen die met een hond binnen de bebouwde kom loopt, dient bovendien materiaal bij zich te hebben om uitwerpselen op te ruimen. Het is dan natuurlijk de bedoeling dat dit ook gebruikt wordt.

Boete
Wie bovenstaande verplichtingen niet nakomt, kan een boete krijgen van maximaal € 2.250,00 per overtreding. Laat het zover niet komen, houd uw leefomgeving schoon!