Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

In antwoord op vragen van "Op Bresjes". (20-02-2006)

In antwoord op vragen van “Op Bresjes”.
 

Naam: François Babijn (Lijsttrekker)

Leeftijd: 44 jaar.

Woonplaats: Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg.

Beroep: Day Trader (handelaar in aandelen en opties).

Partij en persoonlijk verkiezingsnummer: Politieke Vereniging Lijst Babijn (L.B.), Lijst 7, nummer 1.

 

1. Wat is er zo aantrekkelijk aan politiek?

Ik streef een menswaardig bestaan na voor de ouderen en zwakkeren onder ons. Via het medium politiek is het mogelijk je directe leefomgeving op positieve wijze te beïnvloeden en daarbij het “algemeen belang” te dienen.


2. Wat zou je zelf als eerste willen gerealiseerd zien, nadat je gekozen zou worden voor de gemeenteraad?

(a) Meer aandacht voor de minima. Lijst Babijn wil Gemeenteraadsleden en Maatschappelijke instanties aansporen de handen ineen te slaan om samen een actieplan op te stellen.

(b) Onze Gemeente zou indien mogelijk, in de zin van wettelijk toegestaan, een “positieve koppeling” moeten leggen tussen de bestanden van de Sociale Dienst en de Belastingdienst om zo te bewerkstelligen dat iedereen automatisch de toeslagen ontvangt waar hij of zij recht op heeft. (Er zijn soms regelingen waarvan men niet op de hoogte is, of men geneert zich om te vragen waar men recht op heeft.)

(c) Ik wil een actief verslavingsbeleid dat zich richt op preventie en hulpverlening. Het baart mij zorgen dat het alcoholgebruik onder vooral jongeren erg hoog is. Goede voorlichting en tijdige signalering van probleemgedrag vind ik belangrijk. Het voorlichtingsbureau voor Alcohol en Drugs (Emergis Verslavingszorg) moet, in samenwerking met de scholen, meer ingeschakeld worden.

Een nul tolerantiebeleid inzake drugs dus, gecombineerd met een preventieve aanpak op het gebied van alcoholgebruik door de jeugd, dit alles zou ik graag als eerste gerealiseerd zien nadat ik gekozen zou worden in de Gemeenteraad.


3. Neem je - in voorkomende gevallen - een andere positie in als Bressiaander?

Ik ben “Sluizenaar”, voor mij is iedere kern binnen onze mooie Gemeente even belangrijk en Lijst Babijn wil net als een meerderheid onder de “Bressiaanders” geen pinguïns binnen onze Gemeentegrenzen. Pinguïns horen thuis op de Zuidpool. Lijst Babijn geeft de voorkeur aan kunstwerken die harmoniëren met de omgeving en ontworpen worden door ‘Plaatselijke’ kunstenaars. (De ‘Plaatselijke’ economie dient gestimuleerd te worden).

 

4. Hoe denk je over de realisering van de brede school? Welke locatie geniet je voorkeur?

Nog nader te bepalen in algemeen overleg.

5. Wat zijn je plannen voor de Oesterput?

Deze plannen heb ik nog niet onder ogen gehad, dus moet ik U in dit stadium het antwoord schuldig blijven.


 
6. Hebben we nu de ‘professionele’ ambtenaren al die burgemeester Noordewier beloofde na de fusie tussen Oostburg en Sluis? Zo ja, waarom lopen er dan nog van die dure heren rond voor allerlei projecten?


Er ligt een afspraak om het ambtelijk apparaat met 10% af te bouwen. Deze afspraak wordt niet nagekomen (jeugdwerker, manager grote projecten, externe bureau’s, “tijdelijke” externe krachten, worden telkenmale weer in dienst genomen. Dit is voor mij onbegrijpelijk.


 

7. Ben je bereid inwoners van andere kernen mee te laten betalen in de kosten van extra (leefbaarheids)voorzieningen voor de kleinste kernen?

In nader overleg zou die afweging gemaakt kunnen worden.


 
8. Waarom zouden de kiezers op jou moeten stemmen?


De afgelopen vier jaar heb ik “visie” getoond. Door middel van goed onderbouwde voorstellen, gericht aan het juiste adres, heb ik aantoonbaar bijgedragen aan “het algemeen belang”. Er zijn mede daardoor een aantal zaken gerealiseerd.

·        Bijdragen door alle Zeeuwse Gemeenten en een bank aan de Traumahelikopter uit Brugge, een dienst die jaarlijks ongeveer 40 maal levensreddend optreedt in ons gebied.

·        Draadloos Internet. In 2002 heb ik dit medium als eerste onder de aandacht gebracht, onder het motto: “Breedband Internetaansluiting is een recht voor iedereen”. Daarmee richtte ik mij in eerste instantie op het buitengebied dat in die tijd vaak verstoken was van een kabelaansluiting, laat staan ADSL. (Later kwam daar ook nog “speerpunt” toerisme bij.) Een plaatselijke bank heeft vervolgens initiatief getoond door een werkgroep op te richten, waarin ik zitting had. Na een lange voorbereidingsperiode waarin de pro’s en de contra’s van de diverse technologieën werden afgewogen, werd een eerste Wifi voorziening geplaatst op een camping binnen de Gemeente Sluis. Recent werd het Technopark te Schoondijke voorzien van een dergelijke installatie welke een groot gebied bestrijkt.

·        Mobiel bellen op de fiets dient in navolging van onze buurlanden verboden te worden. Een brief met deze “noodkreet” gericht aan de Tweede Kamer heeft er uiteindelijk toe geleid dat Minister K. Peijs een onderzoek heeft gelast naar de risico’s en het aantal ongevallen dat hierdoor heeft plaatsgevonden. Na een mogelijke bevestiging kunnen wij dus passende maatregelen verwachten.

9. Welke belofte in het verkiezingsprogramma mogen we je over twee jaar nog over aanspreken?

Inzet.

10. Aan welke zaken geef je voorrang?

Het “algemeen belang”, met als speerpunt ouderen en zwakkeren binnen onze samenleving. “Op voorwaarde dat U als kiezer mij Uw vertrouwen schenkt, zal ondergetekende doorgaan op de ingeslagen weg, d.w.z. het samen met gelijkgezinden een aanvaardbare samenleving nastreven waar menswaardigheid op de voorgrond staat”.

 

11. Waarom moeten mensen toch gaan stemmen op 7 maart?

Maak in ieder geval gebruik van Uw stemrecht. Anders gaat Uw stem verloren of komt wellicht terecht bij een partij die niet Uw voorkeur geniet.

 

Er op vertrouwende U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,

 
 
 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn (Lijst 7)

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg

Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207,

E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl