Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Meldpunt Drugsoverlast 0800 - 022 50 85

Meldpunt Drugsoverlast 0800 - 022 50 85

Het meldpunt drugsoverlast is een centraal punt waar alle inwoners en instanties terecht kunnen, die met drugsoverlast te maken hebben in de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis. Het meldpunt is onderdeel van het project Houdgreep. Dit project heeft als doel de bestrijding van drugsoverlast en is opgezet door de politie Zeeuws-Vlaanderen, de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en het Openbaar Ministerie.

Bel het gratis telefoonnummer 0800 – 022 50 85 van het Meldpunt Drugsoverlast als:

 

 • u overlast ervaart van drugshandel in uw buurt;

   

 • er bij u in de buurt in het openbaar drugs worden gebruikt;

   

 • u wordt lastiggevallen, bedreigd of geïntimideerd door drugsgebruikers of -handelaren;

   

 • u afval van drugsgebruik aantreft;

   

 • u grootschalige kweek van hennep vermoedt;

   

 • u op een andere manier overlast hebt van drugs of van zaken die daarmee direct verband houden.

   

Wat gebeurt er met uw melding?
Iedere melding wordt serieus genomen en altijd vertrouwelijk behandeld en indien u dat wenst blijft u anoniem. Niet alle zaken zullen direct tot een oplossing kunnen leiden, omdat er soms meer informatie of onderzoek nodig is om daadwerkelijk op te kunnen treden. Maar uw informatie kan net hetgeen zijn dat nog nodig is om tot actie over te kunnen gaan. Als het mogelijk is, wordt er zo snel mogelijk opgetreden.

Waarom het project Houdgreep?
Klachten van burgers met betrekking tot drugsoverlast komen vrijwel dagelijks bij de politie en gemeenten binnen. De overlast heeft vaak achterliggende oorzaken, zoals sociale problemen, werkloosheid of gebrek aan mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Optreden door politie alleen lost dan ook niet alles op. Daarom wordt er in het project Houdgreep intensief samengewerkt door de genoemde partijen. Het doel is om de overlast gezamenlijk merkbaar te verminderen en een zo aangenaam mogelijke leef-, werk- en of woonomgeving voor iedereen te creëren.