Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vernieuwbouw Gemeentehuis kan stuk goedkoper. (PZC 13-04-2006).

Verbouwing kan stuk goedkoper

door Frank van Cooten

OOSTBURG - De verbouwing van het gemeentehuis in Oostburg kan een stuk goedkoper dan altijd is gedacht. Funderingstechnieken Verstraeten (Fundex) in Oostburg kan de klus voor 2,7 miljoen euro klaren. Dit bedrag blijft ruim binnen het budget van vijf miljoen van het nieuwe college. Fundex is de bouwer van het gemeentehuis, uit de jaren vijftig. Het vorige gemeentebestuur had een budget van 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het nieuwe college heeft daar 2,5 miljoen afgehaald.

Met het plan van Fundex kan echter nog een paar miljoen worden bespaard. Het voorstel van Fundex is overigens in februari 2005 al ingediend. Het toenmalige college van burgemeester en wethouders legde dit plan echter naast zich neer.

Aankloppen

„Mijn aanbod geldt echter nog steeds“, zei A. Verstraeten van Fundex gisteren. „De nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college kunnen altijd bij mij aankloppen. Het college heeft echter misschien wel andere pijlen op de boog. Ik weet natuurlijk niet wat de opdracht is aan architectenbureau De Twee Snoeken, waarmee de gemeente Sluis in zee is gegaan. Maar ik sta nog steeds achter mijn voorstel.“

Het Oostburgse bedrijf presenteerde vorig jaar een schets van het idee voor de verbouwing.

Het verbouwplan gaat uit van een uitbreiding van het aantal werkplekken met duizend vierkante meter en een parkeerkelder. Het voorstel van Fundex is gemaakt samen met aannemer Van der Poel in Terneuzen en architect Verplancke in Sas van Gent.

Het toenmalige college heeft volgens Verstraeten echter weinig met dit voorstel gedaan. „Met mij is wel eens contact opgenomen, maar daarna heb ik niets meer gehoord. Nogmaals, ons voorstel staat nog steeds. Het nieuwe college heeft dan wel een maximaal budget van vijf miljoen euro vastgesteld, maar geen enkele verbouwing van een gemeentehuis in Nederland is binnen een taakstellend budget gebleven. Als ze over vijf miljoen praten, zal het zeker op 7,5 miljoen euro eindigen.“ Wethouder A. Rosendaal kent het plan van Fundex. „Maar ik weet natuurlijk niet hoe het vorige college ermee is omgegaan. Wat ik weet, is dat het plan niet helemaal compleet was omdat het niet geheel voldeed aan het programma van eisen. Kijk, de gemeente heeft gekozen voor architectenbureau De Twee Snoeken. Het plan van dit bureau gaan we verder uitwerken. Het plan van Fundex zit daarom voor even in de koelkast.“

Net zoals Verstraeten van Fundex, gelooft ook de PvdA in de gemeente Sluis niet dat de verbouwing binnen het bouwbudget van vijf miljoen blijft. Een hoop zaken worden immers volgens fractievoorzitter L. Wille niet meegeteld, zoals tijdelijke huisvesting van de ambtenaren en het uit huis zetten van de brandweer.

„Ons uitgangspunt blijft dat de verbouwing niet meer kost dan vijf miljoen euro“, pareert Rosendaal.