Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Inspreekreactie van ondergetekende tijdens het radioprogramma 'Zegt U het maar' (Omroep Zeeland) (13-11-2006)

Inspreekreactie van ondergetekende tijdens het radioprogramma ‘Zegt U het maar’ (Omroep Zeeland) 13-11-2006:

 

 

Het kabinet trekt € 700.000,-- uit om homoseksualiteit onder allochtonen bespreekbaar te maken. Minister Verdonk heeft dat bekendgemaakt.

Met dat geld mag homobelangenorganisatie COC een grote campagne gaan voeren.

 

Op verzoek van COC Nederland beantwoorde Minister Verdonk zondagmiddag in de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat, bekend van de vele homocafé’s, vragen van homokiezers.

'Wie op bezoek gaat neemt een cadeautje mee', zei de VVD-bewindsvrouw.

 

In een land waar sommige mensen moeten leven van voedselpakketten, in een land waar WAO’ers AOW’ers in de kou worden gezet, in een land waar 8 boerenbedrijven per dag gedwongen zijn tot stoppen, trekt men 700.000 euro uit voor een kwestie die bij voorbaat al gedoemd is tot mislukken.

 

Ik ben absoluut geen homohater; ik ben een realist. De Koran laat wat homoseksualiteit betreft geen enkele ruimte voor discussie.

Graag een reactie van andere luisteraars.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Toelichting.

Het kabinet stelt een half miljoen euro aan COC en L.B.R. beschikbaar om homoseksualiteit onder allochtonen bespreekbaar te maken. Daarnaast is twee ton beschikbaar voor de allochtone koepelorganisatie Forum.

 

COC: De bij veel mensen bekende afkorting COC (zonder puntjes tussen de letters) betekent Cultuur en Ontspannings-Centrum en was de neutrale naam die in de vijftiger jaren voor de organisatie werd gebruikt. Voor die tijd heette de vereniging Shakespeare Club. In de zestiger jaren droeg de organistatie de naam Nederlandse Vereniging van Homofielen COC en vanaf begin jaren zeventig tot januari 2000: Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC (N.V.I.H. COC). En vanaf januari 2000 dus Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland.

 

L.B.R.: Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie.

 

FORUM: Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling.

 

 

Graag ook Uw reactie,

 

 

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl