Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Inspreekreactie 'Zegt U het maar' (Omroep Zeeland) (20-11-2006) Centrale Huisvesting/Vernieuwbouw Gemeente Sluis.

De kosten van een Centrale huisvesting voor de Gemeente Sluis bedragen 6,9 miljoen wordt er steeds in de media vermeldt. Dat is in werkelijkheid volgens het door de Gemeenteraad aangenomen stuk (€ 7.368.000,--), een verschil van maar liefst 468.000 euro.

Op de website van de Gemeente Sluis kunt U dat nalezen. Ga naar bestuur en Organisatie, vervolgens Raadsvergaderingen, kies in de kolom besluitvormende Raadsvergaderingen de datum 26 oktober, agendapunt 14 en klik voorstel aan.

 

Het aangenomen plan 2A vermeldt onder aan de streep dus een bedrag van € 7.368.000,--. Daar is voor een te laag ingeschat bedrag een parkeervoorziening in meegenomen + een bedrag voor de losse inrichting (meubilair), niet voor de complete inrichting dus.

 

Dit alles is berekend naar prijspeil 2005; daardoor komt er weer minimaal € 200.000 bovenop.

 

Er zal milieuvriendelijk gebouwd gaan worden is besloten, 8% boven de norm.

Dit is waarschijnlijk wel meegenomen in de berekeningen voor het nieuwe gedeelte, maar absoluut niet voor de aanpassing van het oude bestaande gedeelte. Doe er dus maar weer minimaal € 200.000 bovenop.

 

Het gehele bedrag wordt exclusief B.T.W. vermeldt. Komt er wellicht (zal later blijken) nog eens 19% bij? Dat is ruwweg 1,5 miljoen. Dan zitten we inmiddels, pak em beet op € 9,3 miljoen.

Tegenvallers zijn hier dus nog niet eens ingecalculeerd. Indien die er zijn komt men terug naar de Raad voor toestemming. Maar ja zullen die in zo’n geval zeggen, je bent scheeps en je moet blijven varen.

En bij de bouw van Overheidsgebouwen is het eerder regel dan uitzondering dat budgetten overschreden worden. Ik noem U een concreet voorbeeld binnen onze eigen Gemeente Sluis: het MFC De Keure in de kern Sluis. Dat werd begroot op 4,3 miljoen en werd uiteindelijk opgeleverd voor ruim 6 miljoen euro.

 

Als laatste noem ik het onderdeel onderdeel plannenmakerijen. Dit was het derde vernieuwbouwvoorstel dat is uitgewerkt. Dat betekent dat we de kosten van alle plannenmakerijen zijnde ruim een miljoen euro hier ook nog bij op dienen te tellen. We zitten hiermee, exclusief tegenvallers, al ruim boven de 10 miljoen euro.

 

Tot slot wil ik nog vermelden dat er in de paragraaf financiering van de programmabegroting 2007 is aangegeven dat voor 2007 rekening is gehouden met het aantrekken van een geldlening van 15 miljoen euro.