Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

'Rood voor Groen' regeling. (15-01-2007) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.
Onderwerp: ‘Rood voor Groen’ regeling.
Oostburg, d.d. 15-01-2007,

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Binnen de Gemeentegrenzen van de Gemeente Sluis, is een recreatieondernemer die wil uitbreiden, verplicht een 'rood-voor-groen'-bijdrage van € 34.000,-- per toegevoegde hectare af te dragen; dit zogezegd ter compensatie van het “verlies aan natuur” dat met een dergelijke uitbreiding gepaard gaat.
Met dat geld wordt twee hectare openbaar toegankelijke recreatienatuur ingericht; dat komt dus neer op een investering van € 17.000,-- per hectare nieuwe natuur. We kunnen één en ander ook terugvinden in het Gebiedsplan ‘Natuurlijk Vitaal’.

 

De overheid trekt overigens voor het creëren van nieuwe natuur in het kader van de aanleg van een Ecologische Hoofd Structuur (E.H.S.) € 6.800,-- per hectare uit. Dit omvat het verwijderen van de toplaag, het graven van poelen en het aanleggen van wandelpaden. Niet afgegraven gedeelten worden ingezaaid met weidemengsel, er worden struiken geplant en tot slot wordt een raster geplaatst rond het betreffende gebied.
Kan de Gemeente Sluis een steekhoudende verklaring geven voor een dergelijk verschil in benodigd kapitaal (€ 10.200,-- per ha.), om tot een vergelijkbaar resultaat te komen?

 

Hoofdzaak is, dat de ‘rood voor groen’ regeling die door de Gemeente Sluis gehanteerd wordt, geen algemene verordening is die landelijk wordt toegepast.
Kortom, deze door de Gemeente Sluis gehanteerde vorm van heffing wil ik ter discussie stellen. Ik stel dan ook voor de regeling ‘rood voor groen’ met onmiddellijke ingang af te schaffen en tevens de ondernemers, die hieraan reeds hebben bijgedragen, met terugwerkende kracht te compenseren.
Tot besluit wil ik er op wijzen dat er bij het project ‘Windturbines Hoofdplaat’ geen ‘rood voor groen’ regeling is toegepast. Welke zwaarwegende reden ligt hier aan ten grondslag; of betreft het hier willekeur?

 

In afwachting van Uw antwoord, verblijf ik,

 

Hoogachtend,

 

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg
Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207,
E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl

 

P.S. Voor woningbouw werkt men aan een gelijkaardige regeling, maar deze is momenteel juridisch nog niet haalbaar volgens Burgemeester J.F. Sala. Dit kwam tijdens de opiniërende discussiebijeenkomst van d.d. 9 januari j.l. ter sprake. Waarin verschilt de beoogde regeling, welke juridisch nog niet haalbaar is, van de momenteel toegepaste ‘rood voor groen’ regeling?