Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Uitspraak ontpolderen gevraagd. (10-02-2007) PZC.

Uitspraak ontpolderen gevraagd

PZC 10-02-2007


 

Voor of tegen ontpolderen. Zes actiecomités tegen ontpoldering vragen de tien partijen in Provinciale Staten om een uitspraak hierover. Graag vóór de verkiezingen van 7 maart.

De comité's laten over hun standpunt geen twijfel bestaan. "Wij zijn van mening dat natuurherstel buitendijks plaats behoort te vinden." Ze merken op dat de meerwaarde van zoute natuur zeer betrekkelijk is 'en gezien het huidige beheer van natuurprojecten zeer twijfelachtig.'
Volgens de comité's valt ontpolderen alleen maar nadelig uit voor werkgelegenheid, economie en gebruik van de ruimte. Herinnerd wordt ook aan de weerstand die onder de bevolking tegen ontpolderen leeft.

De comités werpen zich op als spreekbuis van de betrokkenen in alle polders die in beeld zijn voor aanleg van getijdennatuur. Dat zijn: Hedwigepolder, Perkpolder, Eendragt- en Hellegatpolder, Braakman-Zuid, Willem Leopoldpolder en Van Hattum-, Everinge en Zuidpolder.

 
Bron: Rinus Antonisse PZC, 10 februari 2007