Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Inspreekreactie Omroep Zeeland. (01-03-2007) Vragen aan Gedeputeerde Poppelaars, lijsttrekker van het CDA m.b.t. ontpolderen.

Vragen aan Gedeputeerde Poppelaars Lijsttrekker van het CDA:

U weet, ik ben kandidaat voor de Partij voor Zeeland, maar dat staat hier los van. Ik stel deze vraag als inwoner van Zeeland.

Afgelopen weken heeft iedereen kunnen constateren dat alle partijen inclusief het CDA plotseling tegen ontpolderen zijn; in ieder geval tot en met de verkiezingsdatum van 7 maart. (Laat ons stellen dat de ene partij al wat langer tegen is dan de andere, maar dat doet nu even niet ter zake.)

Het project Waterdunen binnen de Gemeente Sluis, met zijn zoutwater inlaat, is door alle betrokken organisaties bestempeld als een vorm van ontpoldering.

Kunt U mij uitleggen hoe het dan mogelijk is dat de Provinciale CDA, ondanks het feit dat men tegen ontpoldering is, dit ontpolderingsproject goedkeurt?

En tevens wil ik graag van U vernemen, waarom het CDA Sluis en het CDA van de Provincie in deze een tegenstrijdig standpunt innemen; het CDA Sluis heeft namelijk in de Gemeenteraad tegen de realisatie van Waterdunen gestemd.

N.B. Het CDA is tegen grootschalige ontpoldering. De vraag is of het CDA 600 ha als groot of kleinschalig bestempeld. Onze vorige Commissaris van de Koningin, de heer van Gelder noemde 600 ha namelijk peanuts.