Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bijlage: Brief MUG aan F. Babijn (14-11-2002)

Brugge, 14 november 2002

 

 

 

Geachte Heer Babijn,

 

 

 

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud van deze middag, stuur ik U hierbij een ppt-bestandje waarin de financiering van de MUG-Helikopter West-Vlaanderen uit de doeken wordt gedaan.

 

Verder heb ik met aandacht nog eens al ons mail verkeer grondig doorgenomen. Ik kan me toch niet ontdoen dat er een aantal tegenstrijdigheden te vinden zijn. De U toegestuurde stukken en uittreksels uit verslagen betreffende goedkeuringen van subsidiëring voor medische hulp vanuit het buitenland (125000 nlg voor de MUG-Heli West-Vlaanderen) worden aanvaard. Ik kan me hierbij niet voorstellen dat deze stukken niet naar de bevoegde overheden gegaan zijn.

 

Daarenboven kan ik me de mening niet ontdoen dat éénieder vindt dat de ander maar moet betalen. Uit onze gesprekken blijkt dat verschillende wethouders uit de gemeenten van Zeeland ten stelligste overtuigd zijn dat het hun taak niet is om de hulp vanuit het buitenland te subsidiëren.

 

Verder lees ik in een mail van vrijdag 8 november 2002 16,39 :"De financiering van uw probleem moet komen van de ziektekostenverzekeraars die de kosten voor dit vervoer dient te betalen vanuit het recht van de burger op verzekerde zorg. (F.A. Dekker)"

 

In een andere mail dd woensdag 13 november 2002 15,25 lees ik "Echter de financiering van de helikopter is in eerste instantie een gemeentelijke aangelegenheid en het Rijk wil niet in de gemeentelijke autonomie treden. (Hermans M.J.L.M )."

 

Het gekibbel en getreuzel over wie uiteindelijk subsidiëren zal (het Rijk, de gemeenten of de ziekteverzekeraar), zorgt enkel voor uitstel van betaling waarbij éénieder (behalve de burger) beter wordt. Een Belgische vzw (vereniging zonder winstbejag) biedt een kwalitatief hoogstaande graad van volksgezondheid aan de Zeeuwen aan. Weegt een subsidie van slechts 60.000 Euro/jaar op tov de kost voor het opzetten van een bijkomende Nederlandse traumahelikopter voor Zeeuws-Vlaanderen (+/- 1 miljoen Euro)?

 

 

 

Dr. Nicolas Müller