Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"De Groene Leugen" (06-12-2003) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

“De Groene Leugen”.
Aan            : PZC/BN DE STEM.
                    ( Bestemd voor rubriek ingezonden brieven.)
Onderwerp : “De Groene Leugen”.
Oostburg, d.d. 06-12-2003,
 
Geachte heer/mevrouw,
 

Het is een merkwaardig debat. Eigenlijk valt kooldioxide (CO2) nauwelijks milieuvervuiling in de traditionele zin van het woord te noemen. Het is zelfs zo dat de natuur er gek op is. Landbouwgewassen en bossen gedijen erbij. Zo groeien bomen en planten langs een autosnelweg dankzij de CO2 uitstoot van auto’s zelfs beter dan elders. In zekere zin wordt de aarde dan ook groener van grijze dan van groene stroom. In planten wordt d.m.v. fotosynthese, een biochemisch proces waarbij licht als energiebron wordt gebruikt, kooldioxide (CO2) en water (H2O) als grondstof opgenomen en omgezet in bouw en brandstoffen. Bij dit proces komt zuurstof vrij, deze zuurstof wordt direct afgegeven aan de atmosfeer, zo is de kringloop rond.

                  

Geschiedenis: in het verleden wisselden ijstijden en warmere perioden elkaar steeds af. De wetenschapswereld is nog steeds verdeeld over samenhang CO2 en broeikaseffect. Het aandeel CO2 productie door de mens bedraagt ± 5% ; vulkanisme speelt de hoofdrol.

 

Vermindering uitstoot CO2: kerncentrales vervangen door windmolens

levert geen reductie op; deze produceren namelijk ook geen CO2.

                  

Snelle verdieners: groene stroom zou dankzij alle belastingvoordelen zelfs goedkoper kunnen zijn dan grijze stroom, maar dat mag niet vanwege “Europese regels”. De energiebranche steekt het verschil in eigen zak. Vandaar ook al die fantastische aanbiedingen. Greenpeace-actievoerder Diederik Samsom deelde destijds in het vakblad van de energiebranche Energie Nederland mee: “Er zitten een hoop jongens in de duurzame energiewereld die het milieu geen snars kan schelen. Ze willen alleen heel snel, heel veel geld verdienen”.
 
Hoogachtend,
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,

Tel.:0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail:

P.S.In een recent verleden heeft men speciale verbrandingscentrales gebouwd

      om rioolslib te verbranden. Maar momenteel wordt dit slib onder het mom

      van opwekking van groene energie verbrand in kolencentrales wat direct een

      verhoging van de uitstoot van giftige stoffen tot gevolg heeft.