Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Derdewereldland". (17-12-2004) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan            : PZC/BN DE STEM (bestem voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp : "Derdewereldland".
Oostburg, d.d. 17-12-2004,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 

We maken deel uit van een Europese Gemeenschap die “onze welvaart” in ijltempo aan het herverdelen is onder haar nieuwe partners. Procentueel leveren wij, de Nederlandse bevolking, de grootste bijdrage aan Europa. Met onze Premier mr. dr. J.P. Balkenende als ceremonieel leider voorop, worden na de recente toetreding van tien Oostbloklanden nu alweer onderhandelingen gestart met Turkije, Roemenië, Bulgarije en in een later stadium volgt ook nog Kroatië. Dit terwijl in ons land:

·        het aantal faillissementen recordhoogte bereikt heeft.
·        de werkloosheid een bedreiging vormt voor onze toekomst.
·        de inkomsten in de landbouwsector dit jaar met 11,5% zijn teruggelopen, eveneens een record binnen de Europese Gemeenschap.
·        de stijging van de ziekenfondspremie volgend jaar gemiddeld 24% zal bedragen.
·        er op plaatsen een voedsel bedeling in het leven geroepen is om mensen te ondersteunen, die veelal buiten hun schuld, moeten rondkomen van minder dan € 150,-- per maand na aftrek van hun vaste lasten.
·        onze sociale verworvenheden en pensioenvoorziening in gevaar zijn.

Een groot aantal bewindslieden ondersteunt dit beleid en een aantal roept ook nog op onze grenzen open te stellen voor immigranten, teneinde onze toekomst te waarborgen. Zolang wij Nederlanders, dit soort bestuurders van twijfelachtig allooi blijven tolereren, spreek ik de verwachting uit dat we binnen een paar decennia zullen verworden tot een derdewereldland.

Men heeft zonder ons te raadplegen de Euro ingevoerd. Vervolgens worden we ook nog eens tegen onze wil opgezadeld met de armoede van anderen in een stadium dat we het ons niet langer kunnen permitteren. Je mag nog zo ruimdenkend zijn, maar vindt U het terecht dat de ouderen en zwakkeren binnen onze samenleving de dupe worden van dit beleid? Het roer moet drastisch om. Laat uw stem de volgende keer niet verloren gaan!

 

 

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 451207
Fax.     : 0117 451207

E-mail :