Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ideeen en suggesties m.b.t. "Sluis aan Zee" (27-11-2003) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

“Nil volentibus Arduum”.
 

Aan             : De Raad van De Gemeente Sluis.

Onderwerp  : Ideeën en suggesties m.b.t. “Sluis aan Zee”.

Oostburg, d.d. 27-11-2003,

 

Geachte heer/mevrouw,

 
Je kunt in Brugge komen via Zeebrugge en via Gent.
Om van Brugge naar Damme te kunnen moet er op de plaats van de dam bij Brugge een sluis worden aangebracht.
Tussen Damme en Sluis moet ter hoogte van de Syfon een voorziening gerealiseerd worden ter overbrugging van het Leopold Kanaal en het Afleidingskanaal. ( Voor WO 2 was er een dergelijke voorziening. )
Tevens moeten enige bruggen worden vervangen door opklapbare exemplaren.
 
Voordelen ten opzichte van huidig plan :
( a ) nautisch onderzoek vervalt.
( b ) Damme kan ter plaatse jachthaven realiseren om net als Sluis de
        plaatselijke economie een nieuwe impuls te geven.
( c ) dit alternatief zou “grensoverschrijdende samenwerking” een nieuw gezicht
        kunnen geven door niet alleen de lasten, maar deze keer ook de lusten met
       elkaar te delen.
 
De grond die vrijkomt uit dit project kan men ten goede laten komen aan de in de nabije toekomst onontkoombare dijkverzwaring.
In een later stadium zou men in samenspraak met onze Belgische zuiderburen, mits er voldoende kostendragers gevonden worden, een doorsteek richting Cadzand-Bad in overweging kunnen nemen. Een tramverbinding tussen Knokke-Heist en Sluis en/of Cadzand-Bad zou het geheel kunnen completeren. Als laatste stel ik voor te onderzoeken of het mogelijk is in het “toeristische hoogseizoen” een “kustboot” te laten varen tussen Cadzand-Bad en Breskens. 
 
Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg
Tel.: +31(0)117452945, Fax.: +31(0)117451207, E-mail:
 
P.S. Dit stuk is tot stand gekomen met de medewerking van personen die het
        “algemeen belang” hoog in het vaandel hebben staan.