Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Grensoverschrijdend Toerisme". (15-03-2003) Reactie Wethouder H. De Plecker Knokke (BE).

Geachte heer Babijn,
Eerst en vooral mijn verontschuldigingen voor het late antwoord maar ik was in het buitenland.
Dit idee leeft al jaren bij mij, als kind  van het Zwin wat mijn speelterrein was, en waarschijnlijk bij nog vele anderen.
Nu hebben de feiten zelfs aangetoond dat dit een toeristische meerwaarde is.
De realisatie is natuurlijk iets anders gezien het grensoverschrijdende maar dit moet kunnen. Uiteraard moeten zowel de voor- en nadelen bestudeerd worden.
Ik kan uit uw schrijven niet uitmaken of mijn collegae van het college dit ook ontvangen hebben maar in ieder geval zal ik dit ter sprake brengen.
Hoogachtend,
Hugo De Plecker
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Hugo De Plecker 
Namens Francois Babijn
Verzonden: dinsdag 11 maart 2003 16:01
Aan: hugo.deplecker
Onderwerp: Grensoverschrijdend Toerisme.

“Grensoverschrijdend Toerisme”.
 
 
 
 
Aan            : De Gemeente Knokke-Heist.
                    T.a.v. De Heer Schepen Hugo de Plecker.
 
Onderwerp : Vaste Oeververbinding Zwin.
 
Oostburg, d.d. 11-03-2003.
 
 
 
 
 
Geachte heer De Plecker,
 
Tijdens de periode dat “ons Zwin” ( België + Nederland ) afgesloten was met een begaanbare zanddam is uit de vele positieve reacties gebleken dat er een
behoefte bestaat aan een permanente ontsluiting van dit unieke natuurgebied.
 
Deze ontsluiting zou kunnen geschieden middels een gelijkaardige “vlonder”
zoals die zich reeds aan de Nederlandse zijde bevindt, zonder het landschap te verstoren.
 
De financiering zou gezamenlijk door de Gemeente Sluis en de “buurgemeente”
Knokke-Heist gedragen kunnen worden.
 
Hopende U hiermede op een idee gebracht te hebben, en tevens een impuls te geven aan de “grensoverschrijdende samenwerking”, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : +31(0)117452945
Fax.     : +31(0)117451207
E-mail :