Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Inspreekreactie "Euregiotuinen". (22-05-2003)

Kernpunten zijn :

 

Een tuin krijgt pas na verloop van 10 tot 15 jaar waarde, in die periode zijn er alleen kosten en geen baten ( onderhoud, rentelasten etc.)

 

Is De Raad bereid gedurende deze periode verzoeken om financiële steun, in welke vorm dan ook, te blijven honoreren?

 

Kan De Raad een garantstelling voor een lening t.w.v. € 750.000,-- goedkeuren

 

terwijl men nog niet weet wie in de toekomst het project zal gaan besturen?

 

Welke rol zal de afgetreden voorzitter Dhr. Boussen in de toekomst gaan spelen?

 

 

 

( Heeft De RABO-BANK nog voorstellen gedaan? )

 

 

 

Ideeën :

 

Investeerders aantrekken die een soort “Zaanse Schans” willen inrichten.

 

( ambachtelijke winkeltjes e.d.)

 

 

 

Hoofdgebouw inrichten als vlindertuin. ( naar voorbeeld Noorder Dierenpark Emmen ) Met dit iniatief zou er een educatieve en tevens slechtweer voorziening

 

gecreëerd kunnen worden die op kortere termijn dan de tuin inkomsten zou kunnen genereren.

 

 

 

De tuin zelf zou men dit jaar met beperkte middelen nog wat kleur kunnen geven d.m.v. het inzaaien van een bloemenweide. (zie voorbeeld Knokke-Heist)

 

 

 

Een uitgebreide kinderboerderij aanleggen.

 

 

 

Is het mogelijk bestaande infrastructuur te benutten als kerkhof.

 

 

 

De Gemeente zou zelfs in overweging kunnen nemen het geplande nieuwe Gemeentehuis op die lokatie te bouwen; het kader lijkt mij daar uitermate geschikt voor en aan parkeermogelijkheden zal het er niet ontbreken.

 

 

 

Resterende punten van zorg omtrent Euregiotuinen :

 

Is het waar dat het nieuwe gebouw op diverse punten is afgekeurd?

 

( keuken : voldoet deze niet aan de brandveiligheidseisen omdat het plafond te laag is? )

 

 

 

Kan de groei van de planten in de tuin een negatieve invloed ondervinden van de nabijgelegen varkenshouderijen? ( uitstoot ammoniak e.d.)

 

Bodemgesteldheid na bewerking door zware machines in natte periode?

 

( zie plasvorming in winter )

 

Mijn onafhankelijk advies: STOP; beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!