Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Traumahelikopter. (12-03-2003) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van de Gemeente Sluis.
 
Onderwerp : Traumahelikopter.
 
Oostburg, d.d. 12-03-2003.
 
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Volgens een krantenartikel d.d. 01-02-2003 in de PZC zou de financiering van de “Traumahelikopter” voor 2003 rond zijn, maar ik wil de betrokken Gemeenten er toch nog even op wijzen dat “onze bijdrage” niet in verhouding staat tot de geleverde diensten ( begroting +/-  € 450.000,-- , bijdrage alle Zeeuws-Vlaamse Gemeenten tezamen jaarlijks +/-  € 8000,-- ) en is de continuïteit voor de komende jaren gewaarborgd ?
 
Hopende dat U deze overwegingen mee zult nemen in het geplande overleg,
verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : +31(0)117452945
Fax.     : +31(0)117451207
E-mail :