Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ontpolderen (en Democratie). (20-03-2006) / Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Ontpolderen (en Democratie).

Oostburg, d.d. 20-03-2006,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Democratie.

Wanneer je als burger de krant openslaat, word je vaak geconfronteerd met besluiten waar je het niet mee eens bent.

Om nu de kloof tussen ons en de door ons gekozen politici te verkleinen, zou bij de besluitvorming aangaande ingrijpende kwesties met name een referendum zeer verhelderend kunnen werken.

Ontpolderen is zo’n ingrijpende kwestie.

Stelt U zich eens in de plaats van de getroffen gezinnen welke sinds meerdere generaties ter plaatse een bestaan hebben opgebouwd, mensen die er hun kinderen hebben zien opgroeien en wellicht ook dierbaren verloren hebben, kortom mensen die er hun “wortels” hebben en emotioneel gebonden zijn.

De arrogante wijze waarop een meerderheid van onze huidige bestuurders momenteel omgaat met deze problematiek zou aanleiding kunnen geven tot “ongelukken”. Met ongelukken bedoel ik niet alleen de veiligheidsaspecten m.b.t. de zeewering.

 

Wij Nederlanders zijn een nuchter volk en nemen niet zo gauw het recht in eigen hand of gaan massaal de straat op zoals in Frankrijk vaak wel het geval is.

(N.B. Ik wil mij bij deze distantiëren van het geweld dat sommige radicale elementen hierbij gebruiken.)

Het effect van deze “inspraak” valt echter niet te verwaarlozen…….

 

Wapen.

'Luctor et Emergo': ik worstel en kom boven. Zo luidt de spreuk onder het Zeeuwse wapen; niet te verwarren met Après nous le déluge (na ons de zondvloed)!

 

Tot slot.

In het bijzonder onze Provinciale bestuurders hebben ons als eerste in de steek gelaten. In 2007 zijn het Provinciale Statenverkiezingen. Laat ons massaal deze “foute” volksvertegenwoordigers naar huis sturen!

 

 

Hoogachtend,

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,

Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207, E-mail: info@lijstbabijn.nl