Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

W.O.Z. taxatie. ( (Brief aan Freeke/LCF Terneuzen; VVD/ Gemeentebelangen Sluis had geen interesse)

 

W.O.Z. Taxatie

Branche:
Makelaardij
Omschrijving:

Makelaars- en taxatiebureau Smolders & De Kind B.V. is met kantoren in Terneuzen en Bergen op Zoom actief in de regio Zuid-Nederland. Tot de hoofdactiviteiten behoren bedrijfs- en woningmakelaardij en - taxaties en taxaties in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
 

Kantoor Terneuzen:
Claushof 8
4532 BB Terneuzen
T: 0115 - 622 500
F: 0115 - 622 040
E: info@esdeka.nl

 
 

Op basis van deze taxatie ontvangt iedere eigenaar en gebruiker in februari 2005 weer een zogeheten WOZ-beschikking met daarin de waarde van de onroerende zaak. De WOZ-waarde vormt de grondslag voor gemeentelijke heffingen, de waterschapsomslag gebouwd en het eigenwoningforfait van de inkomstenbelasting. Daarnaast wordt de WOZ-beschikking inmiddels ook voor andere maatschappelijke doeleinden gebruikt. De WOZ-beschikking wordt door veel hypotheekverstrekkers geaccepteerd voor het verkrijgen van een hypotheek. Ook diverse verzekeringsmaatschappijen gebruiken de WOZ-waarde als basis voor de opstalverzekering.


 
 
 
Aan           : Raadslid C.J. Freeke (LCF Terneuzen)
Onderwerp: W.O.Z. Taxatie.
Oostburg 30-09-2005,
 
Geacht Raadslid Freeke,
W.O.Z. taxaties binnen de Gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst worden door makelaars- en taxatiebureau Smolders & De Kind B.V. uitgevoerd.
 
Indien men bezwaar aantekent tegen deze W.O.Z. beschikking of tegen de O.Z.B. aanslag, sturen vernoemde Gemeenten wederom dezelfde firma om een contra-expertise te laten verrichten.
 
Om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en te voorkomen dat de integriteit van deze Gemeenten in twijfel kan worden getrokken, lijkt dit geen verstandige keuze.
 
Hopende op een daadkrachtig optreden Uwerzijds, verblijf ik,
 
Hoogachtend,
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg,
Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail: