Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Wethouderspensioen. (13-07-2007) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC BN/DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Wethouderspensioen.

Oostburg, d.d. 13-07-2007,

Geachte heer/mevrouw,

P.v.d.a. wethouder L.H. Wille van de gemeente Sluis maakt gebruik van een maas in de wetgeving. Hij maakt daarmee aanspraak op een pensioen van 120% van zijn laatstverdiende wedde. Reparatiewetgeving is inmiddels in de maak, want dit is uiteraard nooit de bedoeling geweest van de rijksoverheid.

Burgemeester J.F. Sala heeft verklaard dat uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat wetmatigheid en rechtmatigheid in deze zijn gerespecteerd.

De instelling van een externe commissie van wijzen schiet m.i. zijn doel dan ook volkomen voorbij. Deze commissie gaat de gemeente een smak geld kosten en de bevindingen c.q. adviezen kunnen de wethouder verder onder druk zetten. We moeten ons wel realiseren, dat indien wethouder Wille zou besluiten op te stappen, er wederom een nieuwe wethouder bijkomt ten laste van de gemeenschap.

Tot slot een morele vraag.

Wat zou U doen, indien U in de gelegenheid zou zijn volkomen legaal een dergelijk riant pensioen te incasseren?

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl