Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

'Waterdunen'. (09-08-2007) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC BN/DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: ‘Waterdunen’.

Oostburg, d.d. 09-08-2007,

Geachte heer/mevrouw,

De financiële onderbouwing van het project ‘Waterdunen’ laat ernstig te wensen over, bevestigt Gedeputeerde Staten Zeeland in antwoord op vragen van de Partij voor Zeeland.

De tekorten van 7,5 miljoen algemeen en de 12 miljoen m.b.t. realisering 200 jaar kustveiligheid i.p.v. 50 jaar welke door het Rijk is toegezegd, worden bevestigd.
Voor zowel de investeringen als voor de nog te dekken tekorten geldt dat deze nog zullen stijgen als gevolg van de kostenstijgingen (de bedragen zijn uitgedrukt in prijspeil 2005). Ook zal het tekort stijgen als bijdragen van partijen pas over enkele jaren beschikbaar komen en de rentekosten hiervan zullen moeten worden berekend.

Economische verwachtingen.

,,West-Zeeuws-Vlaanderen is in de winter uitgestorven. Je kunt er een kanon afschieten zonder iemand te raken”, lazen we in de PZC (02-08) met betrekking tot het niet doorgaan van het Wellnesscentrum (Euregiotuinen). Waarop de hooggespannen verwachtingen van ‘Waterdunen’ gebaseerd zijn blijft dan ook een raadsel.

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl