Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Reactie op Waterdunen. (14-01-2008) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Reactie op ‘Natuurherstel ontstijgt Westerschelde’ (PZC d.d. 11-01-2008).

Oostburg, d.d. 14-01-2008,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Dhr. Hemminga (directeur Stichting Het Zeeuwse Landschap) stelt o.a. in zijn artikel de vraag of in alle redelijkheid vol te houden is dat het project ‘Waterdunen’ geen goed plan voor Zeeland is?

 

Feiten.

1.     De financiële tekorten van respectievelijk 7,5 en ruim 12 miljoen euro (prijspeil 2005) zijn door Gedeputeerde Staten (Zeeland) bevestigd.

2.     ,,West-Zeeuws-Vlaanderen is in de winter uitgestorven. Je kunt er een kanon afschieten zonder iemand te raken” (PZC 02-08-2007). Toch claimt men een jaar rond exploitatie zonder dat men over slechtweer voorzieningen beschikt.

3.     Wie garandeert ons dat exploitant Molecaten al zijn inkopen in ons gebied zal doen?

4.     Zeeuwen zijn tegen ontpoldering!

 

Mijn vraag.

Is het, na analyse van de feiten, juist niet uitermate onverantwoord om “in zee te gaan” met project ‘Waterdunen’?

 

Als politieke partijen die in de gemeenteraad van Sluis tegen ‘Sluis aan Zee' gestemd hebben consequent zijn, wijzen ze dit project eveneens af.

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl