Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vereveningsbijdrage. (12-03-2008) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Vereveningsbijdrage.

Oostburg, d.d. 12-03-2008,

Geachte heer/mevrouw,

Gezien het feit dat iedere ondernemer die zijn of haar bedrijf binnen de Gemeente Sluis wil uitbreiden een vereveningsbijdrage dient te betalen, vraagt de Lijst Babijn zich af of Hotel Noordzee en Hotel de Wielingen te Cadzand-Bad ook een dergelijke bijdrage hebben moeten overmaken aan de Gemeente en zo nee, waarom niet?

In afwachting van Uw antwoord, verblijven wij,

Hoogachtend,

Lijst Babijn

François Babijn (voorzitter)

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl