Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Digitenne (vervolg). (04-03-2008) Brief aan Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Aan           : OSF (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Onderwerp: Digitenne (vervolg).

Oostburg, d.d. 04-03-2008,

 

 

Geachte Senator ten Hoeve,

 

Aanvullende argumentatie m.b.t. dit thema:

·        Meerwaarde t.a.v. toerisme (camping en pleziervaart e.d.). Digitenne is in duurdere laptopcomputers reeds geïntegreerd of kan desgewenst eenvoudig en goedkoop (vanaf € 49,--*) worden toegevoegd c.q. aangesloten. (Voor een gewoon televisietoestel kost een Free to Air decoder’* ongeveer € 55,--). Pleziervaart: indien men aan boord van een schip tijdens de vaart of in de haven wil genieten van t.v. uitzendingen, dan is alleen digitenne het enige betaalbare aangewezen medium. N.B. Er bestaan ook draagbare pocket t.v’s. welke voorzien zijn van digitenne.

·        Digitenne is in Nederland het enige medium waar men na aanschaf, zonder abonnementskosten*, gebruik van kan maken.

 

Tot slot.

Indien men bij KPN (via de website, primafoonwinkel of telefoon), een digitenne-decoder (ontvanger) wil bestellen, vraagt men immer naar Uw postcode, zelfs indien U deze installatie een maand op proef wilt uitproberen (reclame aanbieding KPN).

Mocht Uw postcode onverhoopt buiten het officiële dekkingsgebied liggen (zie kaart), dan heeft men de instructie om niet te verkopen; sterker nog, U krijgt zelfs geen apparatuur mee op proef. (De enige uitzonderingsmogelijkheid betreft bezitters van een Camper.)

 

In afwachting van een doortastend optreden Uwerzijds, verblijf ik,

 

 

Met de meeste hoogachting,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl

 

* Het betreft hier een zogenaamde ‘Free to Air’ ontvanger zonder smart-card mogelijkheid waarmee alleen Ned. 1,2,3 en de regionale (calamiteitenzender) kunnen worden ontvangen + in de grensgebieden de vrije buitenlandse zenders.

Een digitenne-decoder inclusief smart-card mogelijkheid (om zenderpaketten via KPN te kunnen ontvangen) kost voor een (laptop)computer momenteel ± € 80,-- en voor een gewoon t.v. toestel € 89,95.