Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Eerste levensbehoefte 'energie'. (18-06-2008) Brief aan Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Aan            : O.S.F. (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Onderwerp: Eerste levensbehoefte ‘energie’ (+ 2 bijlagen).

Oostburg, d.d. 19-06-2008,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.

Een onderwerp dat ik langs deze weg bij U wil aankaarten is een eerste levensbehoefte, namelijk energie.

Elektriciteit, gas en stookolie worden langzamerhand zó duur dat voor de minder bedeelden de energierekening vrijwel onbetaalbaar wordt.

Vooral de invoering van een “nieuwe” Energiebelasting (Ecotax op 1 januari 1996) deed de deur dicht, temeer daar over die belasting óók nog eens B.T.W. wordt geheven.

De overheid sust ons dan met: ja maar die energiebelasting komt weer bij de verbruiker terug???

D.w.z. in de vorm van subsidie op groene stroom (bijvoorbeeld onrendabele gesubsidieerde windturbines). Daar merkt dus niemand wat van in zijn portemonnee.

Ondanks de laatste milde winters komt bij veel mensen de C.V. niet meer aan. Men gaat weer over op lokale verwarming. (N.B. Dit is in veel gevallen ook nog eens slechter voor ons milieu.)

 

De dwaze koppeling tussen olieprijs en aardgas maakt het én voor de kleinverbruiker én voor de conventionele gasgestookte centrales extra duur.

Het komt er op neer dat de Overheid, ondanks onze rijke aardgasvoorraad die we nog steeds voor te weinig geld aan het buitenland verkwanselen, de eigen bevolking letterlijk in de kou laat zitten.

 

In Duitsland is men voornemens een sociale regeling op energie in te voeren en België heeft reeds in januari van dit jaar concrete stappen in die richting gezet (zie bijlagen). Wanneer volgt Nederland en wie heeft de (politieke)moed de koppeling tussen olie en gas aan te kaarten?

 

Voorstel.
Stel bijvoorbeeld (al dan niet inkomensafhankelijk) de eerste 3000 m3 gas en de eerste 5000 kWh vrij van energiebelasting en breng hierover het lage B.T.W. tarief in rekening.

 

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.:0117 452945
Fax: 0117 451207
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl