Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Risicovolle financiŽle participaties en projecten van de Provincie Zeeland in het licht van wereldwijde monetaire crisis. (12-10-2008) Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

 

Aan         : Het College van Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: Art. 44 vragen m.b.t risicovolle financiële participaties en projecten van de Provincie in het licht van wereldwijde monetaire crisis.

Hoek, d.d. 12-10-2008,
 Geacht College,


Toelichting


De wereldwijde economische (banken)crisis is voor de Statenfractie Partij voor Zeeland

(PvZ) reden om met bezorgdheid naar de huishoudportemonnee van de Provincie om te zien. Recent nog werden o.a. door het CPB de economische verwachtingscijfers voor Nederland naar beneden bijgesteld. Extra reden voor terughoudendheid en attentie.


Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat de financiële risico’s beperkt zullen blijven tot de vijf miljoen aan beleggingen bij de gefailleerde Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers en de geringe kans dat er van dit kapitaal nog iets veilig gesteld kan worden.


De Provincie is/wordt bij een serie projecten betrokken, waarvan de financiële consequenties buitengewoon groot zijn als er nog meer en nog zwaardere klappen gaan vallen, zowel in de directe als indirecte sfeer.


Onze fractie denkt daarbij o.a. aan de geplande overname aandelen Westerscheldetunnel en participaties in projecten als “Waterdunen” en “Perkpolder”.


Vragen


  1. Hoe schat Uw College het effect in van de huidige financieel-economische crisis met betrekking tot bovengenoemde en mogelijk nog andere projecten en zijn die risico’s naar de mening van Uw College voldoende afgedekt?

  2. Stel dat in het project “Waterdunen” ondernemer Molecaten tijdens de aanlegfase failliet zou gaan, of door andere omstandigheden (crisis banksector) niet langer aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen, wie garandeert ons dan dat het project wordt voltooid en wie draait er dan op voor de financiële gevolgen?

  3. Is het ethisch, moreel en zakelijk verantwoord om ten tijde van een zeer ernstige monetaire crisis over te gaan tot onteigening (inpassingsplan “Waterdunen”)?

  4. Ook ten aanzien van het plan “Perkpolder”geldt dat de Provincie op het punt staat een aanzienlijk financieel risico naar zich toe te trekken. Is dat onder de gegeven omstandigheden wel verantwoord?

  5. Zijn er bij Uw College inmiddels feiten bekend, waaruit blijkt dat er (lopende) bouwprojecten in onze provincie zijn/worden stilgelegd als gevolg van de zorgelijke “marktomstandigheden”?

  6. Kan Uw College onze fractie exact informeren omtrent het actuele risiconiveau van de Provinciale beleggingsportefeuille?Wij zien uw reactie graag spoedig tegemoet,

Hoogachtend,

Partij voor Zeeland