Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Art. 44 vragen m.b.t. communicatieprobleem tussen Belgische en Nederlandse hulpdiensten. (31-07-2009) Vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

  

Aan            : Het College van Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: Art. 44 vragen m.b.t. het ontbreken van een goed gekoppelde communicatie bij de samenwerkende Belgische en Nederlandse hulpdiensten.

Hoek, d.d. 31-07-2009,

 

Geacht College,

 

Toelichting.

De Belgische hulpdiensten zijn uitgerust met het communicatiesysteem A.S.T.R.I.D. (Allround Semicellular Trunking Radio communiction system with Integrated Dispatching) en de Nederlandse hulpdiensten hanteren het syteem C2000.

Beide systemen zijn gebaseerd op de Europese TETRA (TErrestrial Trunked Radio) standaard met het oog op “toekomstige” internationale samenwerking. De vraag is hoe lang de beoogde koppeling nog op zich laat wachten.

Met name in het belang van de veiligheid en de doeltreffendheid van een regelmatige voorkomende gezamenlijke inzet van deze voor beide landen levensreddende dienstverlening door hulpdiensten, met name in het grensgebied tussen BelgischVlaanderen en ZeeuwschVlaanderen, acht de Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ) het niet langer verantwoord om een afwachtende houding te blijven aannemen. Dat kan onnodig menslevens kosten.

Vragen.

1. Is uw College op de hoogte van de communicatieproblematiek tussen de Belgische en Nederlandse hulpdiensten in hun levensreddende dienstverlening?

2. Zo ja, is uw College dan met onze fractie van mening, dat er dringend maatregelen dienen te worden getroffen?

3. Zeeland en BelgischVlaanderen delen een grensgebied, waar al te vaak levensbedreigende situaties zich voordoen, waarbij een optimale communicatie van het grootste belang is. Deelt uw College onze zorg dat de huidige situatie haaks staat op de doelstellingen van onze Veiligheidsregio?

4. Is uw College bereid, in het belang van de veiligheid, de bevoegde Minister aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden?

Wij zien uw reactie op bovenstaande graag spoedig tegemoet.

 

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),