Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Reactie op: ,,Nieuwe dijken verpesten uitzicht niet”, PZC d.d. 12-08-2009. (12-08-2009) Brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM.

Onderwerp: Reactie op: ,,Nieuwe dijken verpesten uitzicht niet” (PZC d.d. 12-08-2009).

Oostburg, d.d. 12-08-2009,

 

Geachte heer/mevrouw,

Pure geldverkwisting en aantasting van ons dierbare landschap.

DLG geeft aan dat plannen voor Staats-Spaanse Linies en herstel oude dijken opgenomen zijn in het Gebiedsplan en stelt dat Raadsleden en belangstellenden dat al hadden kunnen weten.

Het Gebiedsplan is echter indicatief en moet gezien worden als een soort intentieverklaring. Dat baseer ik op het volgende:

  • Sluis aan Zee staat er ook in, maar is weggestemd door de Gemeenteraad van Sluis en zal derhalve niet worden gerealiseerd.
  • het Gebiedsplan vermeldt ook 2000 ha. biologische landbouw; volkomen onrealistisch.
  • Waterdunen staat niet in het Gebiedsplan en toch wil men dat kost wat kost realiseren.

Er staan dus weliswaar stukken dijk en forten ingetekend maar wie zegt dat die ook daadwerkelijk moeten worden gerealiseerd? Of is dit wellicht een goedkope oplossing om van vervuilde en overtollige grond af te komen!?

Een groeiende meerderheid van onze bevolking kwalificeert dit als pure geldverkwisting en aantasting van ons dierbare landschap.

 

Nieuveltschans.

Woordvoerder dhr. J. de Moree van de Dienst Landelijk Gebied (DLG), vermeldt dat op plaatsen waar objecten dicht bij de bebouwde kom of bewoningsconcentraties komen, DLG altijd eerst gaat praten met de bewoners.

Hij verbaast zich er dan ook over dat veel bewoners bezwaar maken tegen een nieuwe Nieuveltschans, omdat de versterking niet hoger wordt dan het heuveltje dat er nu al ligt.

Wat dhr. de Moree gemakshalve wellicht vergeten is, is dat DLG in eerste instantie beloofd heeft dat zowel de hoogte als de ligging van de dijken en fortificaties in de omgeving van de Nieuveltweg in samenspraak met de omwonenden nader zouden worden bepaald.

Tegen alle afspraken in heeft men vervolgens een werkgroep opgericht die op eigen houtje de hoogte heeft bepaald; 6 meter hoog t.o.v. Nieuveltweg (zie voorbeeld Olieschans Aardenburg). Tot slot heeft men m.b.v. archeologisch bodemonderzoek de exacte ligging aangeduid en daar wordt niet meer mee geschoven.

Ondergetekende werd vervolgens als enige van de 75 bezwaarmakers uitgenodigd voor een overleg met de Gemeente Sluis, de Provincie Zeeland, DLG en een specialist inzake Staats-Spaanse Linies.

Staande de vergadering deed men 3 meter van de hoogte af, maar men wilde dit niet schriftelijk bevestigen. Daarenboven heb ik tot op heden het toegezegde schriftelijk verslag van deze bijeenkomst (26 mei j.l.) nog steeds niet ontvangen.   

Dhr de Moree beweert tot slot dat DLG er zorg voor draagt dat geen bewoner vanuit zijn huis tegen een hoge wal aankijkt. Wederom “vergist” hij zich, bewust of onbewust, wie zal het zeggen. De bewoners ter hoogte van Bakkersdam (omgeving Oostburg) en de ‘Steenfabriek’ (Aardenburg) weten wel beter!

 

Hoogachtend,

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207,

E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl