Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Tabel bezoldiging Raadsleden. (01-01-2005)

Het raadslidmaatschap geldt als een nevenfunctie die wordt uitgeoefend naast de hoofdfunctie. De vergoeding voor werkzaamheden betreft dan ook geen vergoeding voor de verrichte arbeid, maar een compensatie voor mogelijke inkomensderving in de hoofdfunctie.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente. Hiertoe zijn de gemeenten in 18 inwonersklassen ingedeeld. In de tabel bij het rechtspositiebesluit is de maximale vergoeding per inwonersklasse opgenomen. De raad kan bij verordening bepalen dat, tot ten hoogste 20%, van dit maximumbedrag naar beneden wordt afgeweken. Ook kan de raad bij verordening beslissen dat 20% van de vergoeding wordt uitgekeerd aan de hand van het aantal gehouden vergaderingen (presentiegeld).
 

 
Datum
30 november 2004
Kenmerk
BK04/82923
Blad
4 van 6
Het maximumbedrag per maand voor de onkostenvergoeding voor raadsleden
genoemd in artikel 2, derde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en
commissieleden bedraagt per 1 januari 2005:
Tabel II
Klasse Inwonertal Onkostenvergoeding
raadsleden per maand
1 - 6.000 € 36,44
2 6.001 - 8.000 € 38,47
3 8.001 - 10.000 € 42,01
4 10.001 - 12.000 € 45,54
5 12.001 - 14.000 € 51,11
6 14.001 - 18.000 € 58,20
7 18.001 - 24.000 € 67,82
8 24.001 - 30.000 € 78,45
9 30.001 - 40.000 € 93,12
10 40.001 - 50.000 € 113,37
11 50.001 - 60.000 € 120,45
12 60.001 - 80.000 € 129,57
13 80.001 - 100.000 € 137,15
14 100.001 - 125.000 € 145,75
15 125.001 - 150.000 € 153,35
16 150.001 - 250.000 € 160,43
17 250.001 - 375.000 € 182,70
18 375.001 - € 219,14
 

De fractieassistenten maken aanspraak op de helft van de hierboven genoemde bedragen.