Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Onkruidbestrijding en groenonderhoud. (14-06-2010) Brief aan de Raad en het College van de gemeente Sluis namens Lijst Babijn.

Aan           : De Raad en het College van de gemeente Sluis.

Onderwerp: Onkruidbestrijding en groenonderhoud.

Oostburg, d.d. 14-06-2010,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.

De kern Sluis is vorig jaar gekozen tot groenste stad van Nederland en heeft Europees op dat gebied een eervolle gedeelde tweede plaats behaald. Daarmee zet onze gemeente een toeristisch product in de markt en schept verwachtingen.

 

De afgelopen tijd komen er bij de fractie van Lijst Babijn steeds vaker klachten binnen m.b.t. het gebrek aan groenonderhoud en onkruidbestrijding; we kunnen met z’n allen constateren dat er in diverse kernen van onze gemeente (inclusief begraafplaatsen) een achterstand in aanpak bestaat. De fractie van Lijst Babijn vindt dit, mede in het licht van het bovenvernoemde, onacceptabel.

 

N.B. In het nieuwe groenbeheerplan, dat door de vorige gemeenteraad is vastgesteld, ligt de focus op onderhoudsintensieve beheergroepen omvormen naar onderhoudsextensieve beheergroepen. De gemeente claimt daarmee (uiteraard zonder areaaluitbreiding) een jaarlijkse besparing van 100.000 euro te gaan behalen (van 2,2 miljoen naar 2,1 miljoen); wel wordt er eerst nog 295.000 euro geïnvesteerd in een kaalslag (omvorming)!?

 

Vragen.

  1. Betreft het hier een achterstand in aanpak van het groenonderhoud en de onkruidbestrijding, of zijn dit de gevolgen van het nieuwe beleid? Indien het hier een achterstand in aanpak betreft, wie is hiervoor dan verantwoordelijk?
  2. Welke stappen gaat het College ondernemen om van onze gemeente ook op dit vlak weer een gemeente te maken waar we met z’n allen trots op kunnen zijn en waar mond tot mond reclame mede zorgt voor een toename van het toerisme?
  3. Wat heeft deelname aan deze “groene stad competities” (Entente Florale) onze gemeente in totaliteit tot op heden gekost en is het niet beter om dergelijke bedragen vanaf nu te investeren in het groenonderhoud inclusief onkruidbestrijding en ons te onthouden van deelname aan verdere competities?
  4. Wordt er met de vernieuwde aanpak daadwerkelijk 100.000 euro per jaar bespaard, of  wordt er t.o.v. de 2,1 miljoen, die is uitgegeven in 2008, pas vanaf 2014 getracht (behoudens areaaluitbreiding) een dergelijke besparing te gaan realiseren?  

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (fractievoorzitter)

Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg

Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl