Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Discobus. (19-08-2010) Brief aan de raad en het college van de gemeente Sluis.

Aan           : De raad en het college van de gemeente Sluis.       

Onderwerp: Discobus.

Oostburg, d.d. 19-08-2010,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Via de PZC van 18 augustus j.l. heeft de fractie van Lijst Babijn vernomen dat de gemeente Sluis besloten heeft om de discobus, die jongeren uit West-Zeeuws-Vlaamse kernen naar discotheek Joy in Cadzand-Bad brengt, deze winter niet in te zetten.

 

Onze fractie kan enig begrip opbrengen voor de beweegredenen die tot dit besluit hebben geleid, maar wij zijn van mening dat het argument dat onze jeugd dankzij de discobus veilig kan uitgaan, zwaarder weegt en dat daarom dit besluit, onder bepaalde voorwaarden, teruggedraaid dient te worden.

 

Om te komen tot een werkbare situatie voor alle betrokken partijen in deze, stellen wij voor om samen om de tafel te gaan zitten en met name een overeenkomst te bewerkstelligen, waarbij mogelijk ouders (eventueel bij toerbeurt) de rol van toezichthouder kunnen vervullen.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (fractievoorzitter)

Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax       : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl