Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Motie Lijst Babijn m.b.t. discobus. (09-09-2010) Motie Besluitvormende Raadsvergadering Sluis d.d. 30-09-2010.

MOTIE

(Discobus)

(fractie Lijst Babijn)

 

De gemeenteraad van Sluis in vergadering bijeen op 30 september 2010.

 

Constaterende dat:

 

·        het college definitief besloten heeft de discobus bij wijze van proef deze winter niet meer te laten rijden;

·        een aantal jongeren, die gebruik maken van de bus, overlast in diverse kernen veroorzaken;

·        er op uitgaansgebied weinig te doen is voor de jongeren in onze streek;

·        de discobus voor velen een veilige mogelijkheid is om naar de disco en weer naar huis te gaan;

 

Spreekt als haar mening uit dat:

 

·        de goeden niet onder de kwaden mogen lijden;

·        veel jongeren straks gedwongen worden met eigen vervoer op stap te gaan, waardoor er o.a. een verhoogd risico op rijden onder invloed zou kunnen ontstaan;

·        er mogelijk meer nachtelijke ongevallen plaats zullen gaan vinden en dit indruist tegen het door de gezamenlijke overheden onderschreven ‘Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020’: ,, samen op weg naar 0”;

·        het argument dat onze jeugd dankzij de discobus veilig kan uitgaan voor onze fractie zwaar weegt en dat daarom dit besluit, onder bepaalde voorwaarden, teruggedraaid dient te worden;

 

Draagt het college op:

 

·        het genomen besluit terug te draaien en de discobus te blijven inzetten voor veilig vervoer van onze jeugd;

·        de mogelijkheid voor het invoeren van een pasjessysteem, waarbij jongeren worden voorzien van een pasje dat bij wangedrag wordt ingenomen (zonder pasje geen toegang tot discobus), te onderzoeken;

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Lijst Babijn