Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Betrouwbare overheid. (04-10-2010) Brief aan gedeputeerde Wiersma namens de oppositiepartijen in de gemeente Sluis.

Aan           : Gedeputeerde M.J. Wiersma.

Onderwerp: Betrouwbare overheid.

Oostburg, d.d. 04-10-2010,                                                    

 

Geachte Gedeputeerde Wiersma,

 

Op 1 oktober j.l. waren wij getuige van uw beantwoording in eerste termijn tijdens de vergadering van Provinciale Staten aangaande het project ‘Waterdunen’.

Wij zijn diep teleurgesteld dat u in uw beantwoording niet de juiste informatie heeft verstrekt m.b.t. eventuele onteigening van grond, in het geval ‘Waterdunen’ niet door zou gaan en alleen de ‘zwakke schakel’ d.m.v. conventionele dijkverzwaring verholpen zou worden (‘Veilig zonder Waterdunen’).

 

U heeft beweerd dat, wanneer er sprake is van het opheffen van de ‘zwakke schakel’ in de kust bij het project ‘Waterdunen’, grond van Camping Napoleon Hoeve onteigend moet worden.

Van de zijde van het Waterschap is ons echter diverse keren meegedeeld dat hiervan geen sprake is.

Er staan in het ergste geval twee hoeken van bestaande woningen in de weg, maar volgens het Waterschap zou hier omheen gewerkt kunnen worden.

 

Het feit dat u het project ‘Waterdunen’ graag gerealiseerd wilt zien en wij er als oppositiepartijen in de gemeenteraad van Sluis tegenstanders van zijn, staat los van onze opvatting dat zowel politici als burgers recht hebben op de waarheid.

Het is immers van groot belang dat niet alleen wij als plaatselijke bestuurders, maar vooral de burgers vertrouwen hebben en houden in de overheid.

Daarom verzoeken wij u dan ook deze uitspraak over de onteigening van Camping Napoleon Hoeve te herroepen.

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

 

De Fractie Lijst Babijn, de Fractie Helder Zeeuws en de Fractie Nieuw Gemeentebelang

 

P.A.Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax       : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl