Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Strooizout. (29-11-2010) Brief aan de raad en het college van de gemeente Sluis.

Aan           : De raad en het college van de gemeente Sluis.

Onderwerp: Strooizout.

Oostburg, d.d. 29-11-2010,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.

Diverse klachten hebben ons bereikt m.b.t. het niet langer verstrekken van gratis strooizout door de gemeente Sluis.

 

Vragen.

1.     Klopt het, dat onze gemeente niet langer op verzoek gratis strooizout verstrekt aan haar inwoners en zo ja waarom niet?

2.     Indien het klopt, dat de gemeente niet langer strooizout zou verstrekken, bent u dan niet met onze fractie van mening dat deze maatregel een negatieve uitwerking zou kunnen hebben op de gladheidbestrijding door particulieren en dat dat wederom een ongewenste toename van ongevallen in de hand zou kunnen werken?

3.     Indien het klopt, dat onze gemeente niet langer strooizout zou verstrekken, bent u dan bereid gezien onze argumentatie, per omgaande deze maatregel ongedaan te maken?

 

In afwachting van uw spoedige beantwoording, gezien de urgentie van deze kwestie, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn (fractievoorzitter)

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945

Fax       : 0117 451207
E-mail   :
fbabijn@planet.nl

Website: www.lijstbabijn.nl