Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Amendement Lijst Babijn aangaande 'Projectplan Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen 2011-2015. (23-12-2010) Amendement t.b.v. Besluitvormende Raadsvergadering Sluis d.d. 23-12-2010.

AMENDEMENT

(Agendapunt 7 – Projectplan Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen 2011-2015)

(Fractie Lijst Babijn)

 

 

 

 

De gemeenteraad van Sluis in vergadering bijeen op 23 december 2010,

 

 

Constaterende dat:

 

·        in het betreffende projectplan pag. 3, bovenaan onder 3, vermeld staat dat: “realisering van politiek en maatschappelijk draagvlak met betrekking tot het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar en een verantwoord alcoholgebruik door jongeren vanaf 16 jaar”;

 

 

Overwegende dat:

 

·        het medisch bewezen is dat alcoholgebruik door jongeren tot 25 jaar zeer schadelijk is voor hun verdere lichamelijke en geestelijke ontwikkeling;

 

 

 

BESLUIT:

 

·        de op pagina 3 bovenaan, onder 3, van het projectplan genoemde leeftijd van 16 jaar te wijzigen in 18 jaar;

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Fractie Lijst Babijn