Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Windmolenpark kost alleen geld. (PZC 05-08-2005)

Provinciale Zeeuwse Courant d.d. 05-08-2005

 

 

Turbines Thorntonbank resulteren zelfs in gunstigste geval tot miljoenentekort
Windmolenpark kost alleen geld

door Wout Bareman

CADZAND - De exploitatie van een windmolenpark voor de Belgische kust levert alleen maar verlies op. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse voor de bouw van windmolens op de Thorntonbank. Die ligt tegen de Nederlandse grens aan, op ruim dertig kilometer uit de kust voor Knokke-Heist.

Onderzoekers komen tot de conclusie dat de kosten, zelfs in het gunstigste geval, 330 miljoen euro hoger uitvallen dan de baten. Dat heeft niet alleen te maken met de hoge investeringskosten, maar ook met de reservecapaciteit die op land moet worden gecreëerd om de stroomvoorziening bij windstilte en storm - als de molens stil staan - te waarborgen. Bij een stijgende vraag naar stroom is die reservecapaciteit onmisbaar, zeker als de Belgische regering het plan om de kencentrales te sluiten, doorzet. Als baten moeten niet alleen de opbrengsten van de verkoop van de stroom worden beschouwd, maar ook de indirecte winst door verminderde uitstoot van schadelijke stoffen.

Als het windmolenpark ruimer wordt opgezet dan nu de bedoeling is, nemen de kosten alleen maar verder toe. Tegenover die extra kosten staan verhoudingsgewijs te lage baten.

Opdrachtgever van de analyse was toekomstig exploitant C-Power, een consortium van Interelectra en Dredging International. C-Power kreeg vorig jaar al een vergunning voor de aanleg van twee elektriciteitskabels van de Thorntonbank naar een hoogspanningsstation bij de Vlaamse badplaats Bredene.

Het consortium wil dit najaar met de bouw van het windmolenpark beginnen. In 2006 moeten er 24 windmolens verrijzen, daarna nog eens 36.

De locatie, ver uit de kust, heeft het aanvankelijke verzet van Knokke-Heist gebroken. Eerder maakte met name burgemeester L. Lippens met succes bezwaar tegen een windmolenpark dichterbij de kust.

Het windmolenpark op de Thorntonbank wordt het eerste in het Belgische deel van de Noordzee. De turbines krijgen elk een capaciteit van minimaal 3,6 megaWatt, maar dat kan ook maximaal vijf megaWatt worden. Als het park klaar is, moet het voldoende stroom opleveren voor 200.000 tot 300.000 huishoudens. De windmolens zullen zeventig meter boven het zeeniveau uitsteken. De wieken worden 48,5 meter lang. Waalse ontwikkelingsmaatschappijen financieren het project. Het Vlaamse bagger- en offshore-bedrijf Dredging International zit in het consortium als bouwer. Dredging International heeft ervaring met de bouw van windmolens in zee. Het bedrijf was betrokken bij de aanleg van het tot nu toe grootste windmolenpark in de Noordzee, op de Horns Rev bij Denemarken.