Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE m.b.t. afwikkeling van door de raad beschikbaar gestelde kredieten. (03-11-2011) Motie bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 03-11-2011.

M O T I E

Afwikkeling van door de raad beschikbaar gestelde kredieten

 

De raad van de gemeente Sluis in vergadering bijeen op 3 november 2011,

 

Overwegende dat:

  • Bij aanbestedingen van werken en/of door regionale samenwerking bij inkoop van producten de uiteindelijke kosten voor de gemeente voordelig uit kunnen vallen;
  • Er nooit een begrotingswijziging van de onderschrijding van het door de raad beschikbaar gestelde krediet plaatsvindt;
  • Het college van mening is dat het vrijelijk over het bedrag dat wordt overgehouden kan beschikken;
  • Uitgaven worden gedaan die niet in het beschikbaar gestelde krediet waren opgenomen;

Concluderende dat:

  • Duidelijkheid over de financiële afwikkeling van werken en/of inkoop noodzakelijk is;
  • De raad uiteindelijk beslist over eventuele extra ruimtescheppende maatregelen;

Draagt het college op:

  • De raad te informeren over de uitkomst van aanbestedingen of aankopen waarvoor een krediet is verstrekt;
  • Via een begrotingswijziging het teveel geraamde bedrag, of indien de opdracht geen doorgang vindt, het geraamde bedrag in zijn geheel terug te laten vloeien in de algemene reserve;

 

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie Lijst Babijn