Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT m.b.t. Voorstel Verordening tweede woningen Sluis 2012. (07-03-2012) Amendement bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering gemeente Sluis d.d. 22-03-2012.

Datum vergadering: 22 maart 2012
Agendapunt:  
Ingediend door: Dhr. F. Babijn
Onderwerp: Voorstel Verordening tweede woningen Sluis 2012
 
 
De raad van de gemeente Sluis,
Gelezen het raadsvoorstel (met het daarbij behorende conceptraadsbesluit) inzake: de Verordening tweede woningen Sluis 2012.                           
 
Constaterende dat:
  • in het collegevoorstel wordt voorgesteld de nieuwe ‘Verordening Tweede Woningen’ alleen van toepassing te laten zijn op de vijf grotere kernen in de gemeente (Aardenburg, Breskens, Oostburg, Sluis en IJzendijke) en enkele aangewezen gebieden in de kleinere kernen;
  • handhaving mede daarom een zwak punt is en blijft.
 
Overwegende dat:
  • degenen die (goed onderbouwd) een zienswijze hebben ingediend, met name de ‘Verordening Tweede Woningen’ in vijf kleinere kernen gehandhaafd willen zien (Retranchement, Cadzand-dorp, Zuidzande, Groede en Nieuwvliet-dorp);
  • in de grotere kernen de verordening van toepassing kan blijven voor woningen die gebouwd zijn na 1980 en er zodoende voldoende beperkende voorwaarden zijn opgenomen ter voorkoming van ongewenste neveneffecten in deze grotere kernen;
  • handhaving wellicht haalbaar wordt omdat het werkgebied drastisch wordt verkleind.
 
Besluit:
 
Artikel 2, lid 1, van de verordening te wijzigen als volgt: “in de gearceerde gebieden van de bebouwde kommen van de kernen Retranchement, Cadzand-dorp, Zuidzande, Groede en Nieuwvliet, zoals is aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaarten;”
 
Ondertekening namens indiener:
 
 
Toelichting: n.v.t.