Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Aansluiting 'Fiets- Voetveer' Breskens Vlissingen. (14-05-2012) Art. 44 vragen van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. aansluiting 'Fiets- Voetveer' Breskens Vlissingen (Fast Ferry) op bus en trein.

Aan het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
 
 
Oostburg , 14 mei 2012
 
Geacht College,
 
Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. aansluiting 'Fiets- Voetveer' Breskens Vlissingen (Fast Ferry) op bus en trein.
 
Toelichting
Bij herhaling is er door diverse Statenfracties aandacht gevraagd voor het feit dat het 'Fiets- Voetveer' Breskens Vlissingen (Fast Ferry) niet optimaal aansluit op de bus- en treinverbindingen.
De praktijk leert ons dat deze problematiek tot op heden nog steeds niet is opgelost.
 
Vragen
  1. Is uw College met de Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) van mening dat deze problematiek niet alleen een zware wissel trekt op het woon- werkverkeer maar eveneens een ongewenst negatief effect op het toerisme tot gevolg kan hebben en er derhalve zo spoedig mogelijk een oplossing dient te worden gevonden?
  2. Is uw College bereid de meest voor de hand liggende oplossing, het sneller laten varen van de veerboten zodat de veerboten nu eindelijk eens hun naam 'Fast Ferry' kunnen waarmaken, te onderzoeken?
 
In afwachting van uw beantwoording (indien mogelijk mondeling tijdens Commissievergadering Economie en Mobiliteit 21 mei a.s.), verblijven wij,
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.
 
Tijdsbesteding:
• proceduretijd ca. 0,25 uur;
• voorbereiding toelichting +  vragen 0,30 uur.