Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Persbericht. (29-05-2014) Persbericht n.a.v. uitlatingen gedaan door de fractievoorzitter van de Partij voor Zeeland (PvZ) Dhr. J.C. Robesin.

Persbericht d.d. 29-05-2014.
 
Reactie naar aanleiding van uitlatingen gedaan door de fractievoorzitter van de Partij voor Zeeland (PvZ) Dhr. J.C. Robesin (zie PZC d.d. 28-05-2014): ,,Robesin (PvZ) wil niet verder met Babijn”.)
 
 
Vooropgesteld wil ik benadrukken dat ik mezelf niet herken in de kritiek die dhr. Robesin via de media heeft geventileerd.
 
Ook betreur ik het dat ik deze kritiek via de partijvoorzitter (M. Rijk) en de krant diende te vernemen en niet rechtstreeks van hem persoonlijk; zo ga je niet met een collega fractielid om! Tevens ben ik van mening dat je dergelijke kwesties intern moet proberen op te lossen.
 
Met name in deze crisistijd dient het ‘behartigen van het algemeen belang’ voorop te staan en dien je ‘persoonlijke kwesties’ daar ondergeschikt aan te maken. Wij vertegenwoordigen per slot van rekening hetzelfde gedachtengoed en dezelfde kiezers en verschillen op politiek vlak zelden van mening.
 
Helaas ben ik door de situatie die nu ontstaan is genoodzaakt mij te gaan beraden op mijn positie.
 
Tot besluit wil ik nog kenbaar maken dat ik wel diep respect heb voor de tomeloze inzet van dhr. Robesin op politiek vlak!
 
 
François Babijn (Statenlid Partij voor Zeeland)
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
E-mail   : francois.babijn@zeeland.nl
Website: www.partijvoorzeeland.nl