Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Westerscheldetunnel. (13-01-2015) Ingezonden brief gericht aan PZC/BN DE STEM m.b.t. mogelijke verkoop Westerscheldetunnelaandelen door de provincie Zeeland.

Aan            : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).
Onderwerp: Noodkreet.
Oostburg, d.d. 13-01-2015
 
 
Geachte heer mevrouw,
 
Naar aanleiding van het artikel: ,,Provincie overweegt verkoop belang in Westerscheldetunnel”, in de PZC van maandag 12 januari jl., de hierna volgende reactie.
 
,,Behoud aandelen Westerscheldetunnel, want privatisering betekent hogere tarieven en nooit meer tolvrij!”
 
In afwachting van uw mogelijke plaatsing, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.: 0117 452945